TU tylko ZDROWIE

TU Zdrowie to największa sieć medyczna w Polsce

Infolinia 58 728 9 555 oraz 58 888 2 999

Programy zdrowotne

to nowość na polskim rynku!

TU ZDROWIE wprowadziło nowy produkt Programy Zdrowotne Mój ONKOLOG, Mój KARDIOLOG, Mój ORTOPEDA – ubezpieczenie dedykowane jest dla Pracodawców.


Medycyna coraz bardziej się specjalizuje. Najważniejsza jest wiedza. Gdzie się leczyć? Kto jest najlepszym specjalistą w danej dziedzinie?
Jakie badania zrobić, by proces leczenia rozpoczął się bez zbędnej zwłoki?

W TU ZDROWIE mamy taką wiedzę.  Organizujemy optymalny proces diagnostyki i leczenia. Za wszystkie usługi płaci TU ZDROWIE S.A.

MÓJ ONKOLOG – ważny jest czas!
Konsultant Medyczny prowadzi za rękę Ubezpieczonego, u którego podejrzewana jest jakakolwiek choroba nowotworowa. Umawia wizyty u najlepszych specjalistów w danej dziedzinie, wskazuje gdzie i kiedy w najszybszym terminie można wykonać konieczne badania diagnostyczne. Za wszystko płaci TU ZDROWIE S.A. Produkt stanowi uzupełnienie świadczeń medycyny pracy.

MÓJ KARDIOLOG – im wcześniej, tym lepiej
Konsultant Medyczny prowadzi za rękę Ubezpieczonego, u którego stwierdzono podejrzenie nadciśnienia, choroby wieńcowej, zaburzeń przewodzenia i rytmu serca. Umawia wizyty u najlepszych specjalistów w danej dziedzinie, wskazuje gdzie i kiedy w najszybszym terminie można wykonać konieczne badania diagnostyczne. Za wszystko płaci TU ZDROWIE S.A. Produkt stanowi uzupełnienie świadczeń medycyny pracy. 

MÓJ ORTOPEDA – szybki powrót do zdrowia
Konsultant Medyczny prowadzi za rękę Ubezpieczonego, u którego pojawiły lub mogą się pojawić jakiekolwiek powikłania po złamaniu kości, skręceniu lub zwichnięciu stawu. Umawia wizyty u najlepszych specjalistów w danej dziedzinie, wskazuje gdzie i kiedy w najszybszym terminie można wykonać konieczne badania diagnostyczne. Za wszystko łącznie z rehabilitacją płaci TU ZDROWIE S.A. Produkt stanowi uzupełnienie świadczeń medycyny pracy.

 

do góry strony

Nowe placówki OLS w TU ZDROWIE

to możliwość umawiania się  bezpośrednio w placówce

Od 1 stycznia 2015 r. TU ZDROWIE wprowadziło nowe innowacyjne rozwiązanie na polskim rynku – możliwość bezpośredniego umawiania się bezpośrednio w placówkach, które przystąpiły do systemu OLS (system online’owej likwidacji świadczeń).

Nowe rozwiązanie - system OLS pozwala Ubezpieczonym na umawianie się bezpośrednio w dedykowanych placówkach bez konieczności wcześniejszego kontaktu z 24h Infolinią. Lista placówek zawsze dostępna jest w zakładce „Placówki” po wpisaniu swojego nr PESEL.

Uprzejmie informujmy, ze do systemu OLS przystąpiło już ponad 550 placówek na terenie całego kraju w tym ponad 100 w Warszawie w tym znane sieci medyczne takie jak: Centrum Medyczne Damiana, Multimed, Centrum Medyczne Bemowo, Scanmed Multimedis, Medipartner (dotychczas DantexMed), CM FALK, WELLMED Centrum Medyczne i wiele innych.

Wszelkie aktualne informacje zawsze dostępne są w zakładce PLACÓWKI.

 

do góry strony

 

Kryzys finansowy a zdrowie

Kryzys, a nawet strach przed kryzysem w wieloraki  sposób wpływa na gospodarkę, a w tym rynek usług medycznych. Nie ma prostych odpowiedzi na pytanie jak kryzys gospodarczy wpływa na ten rynek.

Z jednej strony prostą odpowiedzią jest, że społeczeństwo nie ma pieniędzy, więc ogranicza wydatki na leki, na usługi medyczne.

Z drugiej strony, rośnie bezrobocie, spadają wpływy do kasy Narodowego Funduszu Zdrowia, a co za tym idzie ograniczane jest finansowanie leczenia z pieniędzy publicznych , obywatele zmuszeni są do finansowania leczenia z prywatnej kieszeni.

Oba mechanizmy „znoszą” się w pewnym stopniu. Kryzys finansowy inaczej wpływa na rynek usług, w krajach wysokorozwiniętych, a inaczej w krajach rozwijających się. Wydatki na zdrowie, korzystanie z usług są w sposób prosty związane ze strukturą demograficzną i samoświadomością obywateli, a nie z sytuacją finansową poszczególnych państw.

Od kilku lat w krajach OECD obserwowana jest zmiana struktury wydatków na zdrowie, zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych. Po spadku udziału wydatków na leczenie szpitalne w latach 80-90-tych, obecnie wydatki te ponownie rosną, wzrastają koszty leczenia wysokospecjalistycznego, wykorzystującego nowe technologie, udział leczenie szpitalnego stale rośnie, jest to obserwacja ze wszystkich krajów, w których rośnie średnia długość  życia.

W kryzysie, konieczność ponoszenia coraz większych wydatków, przy relatywnie malejącej zasobności portfela, powoduje, że poszukiwane są sposoby pozwalające na racjonalne zarządzanie finansami przeznaczanymi na zdrowie. Najprostszym rozwiązaniem, najbardziej popularnym, sprawdzonym  w krajach europejskich , Stanach Zjednoczonych i  w krajach najszybciej się rozwijających np. Indiach są prywatne ubezpieczenia zdrowotne oferowane pracownikom, a często również emerytom przez pracodawców.

W kryzysie rynek usług medycznych rośnie w kierunku opieki koordynowanej przez instytucje finansowe, przez Towarzystwa Ubezpieczeń. Towarzystwa kupują usługi dla swoich ubezpieczonych taniej, by zaoferować im ubezpieczenie za niewielką składkę. Lepiej dla właścicieli przychodni sprzedać 100 usług za 60 zł, niż ponosić coraz wyższe koszty stałe, a sprzedawać  10 usług za 150 zł.

Dla rosnącej liczby prywatnych szpitale w ciągu kilku najbliższych lat podstawowym źródłem finansowania staną się pieniądze od prywatnych ubezpieczycieli. Mało kto wie, że obecnie znaczna część  oczywistej dla nas wiedzy z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki, która zmieniła styl życia całych społeczeństw, to wynik badań prowadzonych przez Towarzystwa Ubezpieczeń, oferujące ubezpieczenia zdrowotne. Niezbitym faktem jest, że to właśnie instytucjom oferującym prywatne ubezpieczenia zdrowotne najbardziej zależy na długim i co najważniejsze zdrowym życiu swoich ubezpieczonych.

Bardzo często to właśnie Towarzystwa Ubezpieczeń, pierwsze widzą, niepokojące zmiany zachodzące w firmach, gdzie gwałtownie rośnie występowanie chorób psychosomatycznych, z jednej strony z przepracowania, a z drugiej z niepokoju o miejsce pracy, często te zmiany zachodzą zanim jeszcze rynek zweryfikuje sytuację firmy.

Pracownicy często argumentują niechęć do oferowanych przez pracodawcę ubezpieczeń zdrowotnych, prostym hasłem, jestem zdrowy, nie chodzę do lekarza, nie jest mi to potrzebne. Zwykle pierwszy kontakt z publiczną opieką medyczną, kończący się wielomiesięcznym oczekiwaniem na realizację zaleconych badań, lub z prywatną, gdzie wyrwa w domowym budżecie to kilka tysięcy złotych, weryfikuje te zastrzeżenia.

Kryzys paradoksalnie bardzo pozytywnie wpływa na poprawę jakości opieki medycznej. Rosnąca świadomość społeczeństwa, obok rosnącej konkurencji o klienta/pacjenta wymusza coraz wyższą jakość usług. Ponadto w Polsce zapisy ustawowe wprowadzające uproszone procedury uzyskiwania odszkodowania z tytułu zdarzeń medycznych, a co za tym idzie bardzo wysokie ceny ubezpieczeń spowodują wśród świadczeniodawców wdrożenie restrykcyjnych standardów postępowania, kontroli i monitorowania jakości usług medycznych.

I bez względu na kryzys, w krajach OECD, do których zalicza się Polska, rynek usług medycznych będzie rósł, wraz z naszym starzeniem się, rosnącą samoświadomością i pragnieniem długiego życia w zdrowiu.

XK.

   

ZDROWIE rusza z nowym produktem

Polisa Zdrowie to odpowiedź ZDROWIA na trudną sytuację w publicznej opiece medycznej. Nowy produkt daje możliwość korzystania ze wszystkich placówek w kraju oraz błyskawiczną wypłatę świadczenia on-line.

Zdrowie dopiero od niedawna funkcjonuje pod nową firmą ale na tej zmianie nie poprzestaje. Podczas spotkania dla brokerów i agentów Xenia Kruszewska, prezes Zdrowia, przedstawiła nowy produkt Polisa Zdrowie, który wchodzi na rynek od października. "Dlaczego teraz będzie TU Zdrowie? Powiem prosto - dlatego, że Państwo mówili nam cały czas, że to i za długa nazwa, i za bardzo skomplikowana. Jako że ubezpieczenia zdrowotne są mało rozpoznawalne na rynku, potrzebujemy bardzo prostego przekazu. Nikt się nie będzie nas już pytał o OC szpitali, jesteśmy tylko ubezpieczeniami zdrowotnymi" - podkreśliła Xenia Kruszewska.

Sytuacja opieki zdrowotnej

Aby wyjaśnić, dlaczego na rynku jest potrzebny produkt Polisa Zdrowie, Xenia Kruszewska na wstępie przedstawiła aktualną sytuację w służbie zdrowia. "Lubię zaczynać jak Hitchcock - najpierw trzęsienie ziemi, a potem, żeby napięcie stopniowo rosło" - zapowiedziała. Rzeczywiście przedstawione dane o polskiej ochronie zdrowia można uznać za zatrważające. Polacy w 2012 r. ocenili opiekę zdrowotną na 2,6 w 10-stopniowej skali. Na 1 tys. mieszkańców jest w Polsce 2,32 praktykujących lekarzy i 5,56 pielęgniarek.

W obliczu trudnej sytuacji nie można się spodziewać radykalnych zmian systemu. Stąd najważniejszym atutem prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jest dostępność specjalistów, do których dostęp w ramach państwowego ubezpieczenia jest utrudniony. W tym roku w niektórych szpitalach już w połowie roku ograniczono przyjęcia pacjentów ze względu na wyczerpanie kontraktów z NFZ.

Polisa Zdrowie

Jednym z głównych założeń Polisy Zdrowie jest możliwość korzystania z usług medycznych we wszystkich podmiotach leczniczych na terenie kraju. Ponadto w OWU określono, w jakim czasie usługa medyczna musi zostać zrealizowana.

W ramach Polisy Zdrowie wprowadzono wiele ułatwień i ujednoznacznień. Stworzono dokładną listę poważnych zachorowań uprawniających do świadczenia z tytułu hospitalizacji. Rozpoznanie lekarskie, np. zawału serca, jest wystarczające i w zasadzie jednoznaczne z uznaniem szkody, ponieważ w OWU stosowane są definicje medyczne. Jak twierdzą twórcy, ubezpieczenie jest szyte na miarę. Przewidziano 5 wariantów, w obrębie których można dowolnie wybierać usługi objęte ubezpieczeniem, ale w granicach przygotowanych submodułów i modułów.

Nowa jakość w obsłudze

Polisa Zdrowie, oprócz tradycyjnych sposobów jak 24-godzinna infolinia czy zwykły zwrot kosztów lub wypłata z tytułu wystąpienia choroby, wnosi innowacje w zakresie obsługi procesu likwidacji i zwrotu kosztów usług medycznych. Na potrzeby tego produktu stworzono nowy system tzw. OLS (On-line Likwidacja Świadczeń).

OLS to błyskawiczna, on-line wypłata świadczenia pieniężnego w określonej wysokości pozwalająca na opłacenie usługi medycznej w placówce. Zastosowanie systemu wymaga wyłącznie posiadania przez lekarza komputera lub tabletu z dostępem do internetu. Pacjent jest identyfikowany za pomocą numeru PESEL oraz numeru ubezpieczenia.

W systemie można sprawdzić, czy dane świadczenie mieści się w zakresie ubezpieczenia. W ramach wniosku o przyznanie świadczenia dokonuje się cesji, dzięki temu opłata za świadczenie jest przelewana bezpośrednio do placówki. Wniosek można podpisać zdalnie, dzięki kodowi, który system wysyła na numer telefonu komórkowego ubezpieczonego. Cała procedura trwa kilka minut. Jak podkreśliła Xenia Kruszewska, to nowa jakość w obsłudze. Nie ma papieru, wszystko się dzieje w systemie. (WP)

Za:

Informacja własna


Podczas prezentacji Xenia Kruszewska zwróciła uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt ubezpieczeń zdrowotnych. A mianowicie na kwestię absencji pracowników. Jak zauważyła, w Polsce, odwrotnie niż na Zachodzie, jest to temat często pomijany przez pracodawców. Dane mówią jednak same za siebie. Według ZUS w I kwartale 2013 r. pracownicy byli w sumie nieobecni w pracy przez ponad 61 mln dni. 91% nieobecności stanowiły zwolnienia, których koszty musieli ponieść pracodawcy. Często zwolnienia były potrzebne podwójnie, tzn. jednego dnia pracownik szedł np. z bólem zęba, ale się do lekarza nie dostał. Dostał natomiast zwolnienie z pracy z powodu próchnicy zębów. Pójść musiał zatem i drugi raz, żeby ząb w końcu wyleczyć. Dane ZUS uwzględniają również takie wytłumaczenia jak np. niewykonane szczepienie.

Rzeczywiście widać tutaj spore pole do popisu dla ubezpieczycieli zdrowotnych, którzy - dzięki określonym w OWU terminom realizacji świadczeń - mogą skutecznie przeciwdziałać tego typu niechcianym i zbędnym dniom absencji pracowników.

Gdyby pracodawcy spojrzeli na wspomniane podsumowanie kwartału, to chyba również przestaliby bagatelizować ten problem.

Weronika Piotrowska (dziennik ubezpieczeniowy)

 

Do góry strony

Dlaczego należy zmienić

...system opieki medycznej za pomocą ubezpieczeń zdrowotnych?


"Wydatki prywatne na leczenie w Polsce to obecnie ponad 30 mld. zł., a wydawane są w najbardziej nieracjonalny sposób, czyli wtedy, kiedy jesteśmy chorzy i najbardziej potrzebujemy pomocy zarówno medycznej, a często również i finansowej.

W krajach europejskich gdzie prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma wykupione ponad 30% społeczeństwa (we Francji nawet 95%) spowodowały wzrost jakości usług medycznych, wprowadzenie rankingów jakości szpitali i przychodni, a nawet obniżenie cen usług (np. stomatologia w Hiszpanii). Korzyści z tego sektora czerpią wszyscy.

Ubezpieczenie zdrowotne  -  co to jest za produkt i co on daje?

Polskie prywatne ubezpieczenia zdrowotne to przede wszystkim dostęp bez kolejki, bez oczekiwania, do prywatnych usług medycznych, do najlepszych klinik, przychodni, szpitali.

Po opłaceniu składki za usługi opisane w Katalogu Świadczeń Ubezpieczony nie ponosi już kosztów prywatnego leczenia.
Gdy wykupi dla siebie, czy rodziny ubezpieczenie szpitalne to jest operowany bez konieczności wielomiesięcznego oczekiwania, 100% kosztów ponosi Towarzystwo ubezpieczeń i jednocześnie zwalnia miejsce w kolejce do leczenia dla innych osób.

Jakie są faktyczne koszty? Czy jest to produkt dla osób zamożnych, czy dla osób biedniejszych?

Należy pamiętać, że ubezpieczenia nie są dla ludzi bogatych, ich stać na każde wydatki na prywatne leczenie, są dla zwykłych obywateli. Najniższe koszty są wtedy, gdy pracodawca kupuje takie ubezpieczenie dla swoich pracowników.

Ochronę medyczną za niewielkie pieniądze, od 30 zł miesięcznie, zyskują wtedy wszyscy, zdrowi, chorzy, młodzi i starzy. Ubezpieczenia pracownicze, najpopularniejsze w Europie, są również najtańsze. W Polsce zyskują coraz większe uznanie w oczach pracodawców, pracowników i organizacji pracowniczych."

do góry strony


  • Siedziba
  • ul. Śląska 17
  • 81-319 Gdynia
  • tel. (+48) 58 8882999
  • fax (+48) 58 6275995