COVID-19 - sprawdź swoje objawy


Jeśli masz objawy infekcji, jeśli niepokoisz się o swój stan zdrowia w obliczu panującej pandemii, wypełnij krótką ankietę i dowiedz się, czy Twoje objawy świadczą o zakażeniu koronawirusem. 

 

Jak to działa?

Wywiad medyczny ma formę kwestionariusza. Na podstawie udzielonych przez Ciebie odpowiedzi na pytania dotyczące czynników ryzyka i zaobserwowanych objawów, otrzymasz wskazania co do dalszego postępowania, np. zalecenie kontaktu ze służbami medycznymi, pozostanie w domu i zachowanie zasad kwarantanny, a także zalecenia co do profilaktyki zdrowotnej. 

Czy moje dane są bezpieczne ?

Tak. Informacje, które podajesz nie są nikomu udostępniane. Wywiad jest anonimowy.

Czy wyniki wywiadu są jednoznaczne z diagnozą lekarską ?

Wywiad ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest poradą, konsultacją, ani diagnozą lekarską. Postępuj zgodnie z zaleceniami, a jeśli uważasz, że znajdujesz się w sytuacji zagrożenia życia, niezwołcznie wezwij pogotowie ratunkowe.

Czy wyniki są wiarygodne ?

Wywiad oraz jego wyniki są w całości oparte na wytycznych WHO oraz CDC dotyczących COVID-19. Ma on na celu wsparcie naszych Ubezpieczonych w podejmowaniu jak najlepszych decyzji w przypadku podejrzenia zainfekowania koronawirusem. 

Narzędzie COVID-19 Risk Assessment Checker jest dostarczone przez Infermedica Sp. z o.o.

 

 


Copyright © TU ZDROWIE | wszelkie prawa zastrzeżone