Oferta dla firmy → Programy zdrowotne

Od kliku lat TU ZDROWIE oferuje swoim Klientom profilaktyczne Programy Zdrowotne. Już blisko 70% osób ubezpieczonych w TU ZDROWIE posiada w zakresie ubezpieczenia Program Zdrowotne.

Najczęściej profilaktyczne Progarmy Zdrowotne stanowią uzupełnienie świadczeń medycyny pracy dla Pracowników.

Oferta TU ZDROWIE obejmuje profilaktyczne Programy Zdrowotne tj: Mój Onkolog, Mój Ortopeda, Leczenie po Wypadku Drogowym oraz Kontynuacja Leczenia Szpitalnego.

Programy zostały stworzone w celu organizacji optymalnego procesu diagnostyki i leczenia w połączeniu z koordynacją i wsparciem indywidualnego Konsultanta Medycznego.  

Jego wiedza i doświadczenie stanowi cenną wskazówkę dla Ubezpieczonych - gdzie się leczyć, kto jest najlepszym specjalistą w danej dziedzinie, jakie badania zrobić, aby proces leczenia rozpoczął się jak najszybciej.

Poznaj Katalog Świadczeń Programów Zdrowotnych

Mój Onkolog – ważny jest czas!

Program Zdrowotny Mój Onkolog gwarantuje wsparcie i stały nadzór Konsultanta Medycznego TU ZDROWIE SA nad procesem rozpoznania lub wykluczenia rozpoznania choroby nowotworowej.

Konsultant Medyczny "prowadzi za rękę" Ubezpieczonego, u którego instnieje podejrzenie choroby nowotworowej. Umawia konsultacje u najlepszych specjalistów w danej dziedzinie, wskazuje miejsce i czas najszybszej realizacji koniecznych badań. Pełne koszty pokrywa TU ZDROWIE.

Ponadto cały proces diagnostyki jest nadzorowany przez Konsultanta Medycznego. W przypadku potwierdzenia rozpoznania zapewnia wsparcie w wyborze prowadzącego lekarza onkologa, aż do momentu rozpoczęcia szpitalnego leczenia onkologicznego.

 

 

 

 

Mój Ortopeda  - szybki powrót do zdrowia!

W ramach Programu Zdrowotnego Mój Ortopeda Konsultant Medyczny "prowadzi za rękę" Ubezpieczonego, u którego pojawiły się powikłania po złamaniu kości, skręceniu lub zwichnięciu stawu. Umawia konsultacje u najlepszych specjalistów, wskazuje miejsce i czas najszybszego wykonania koniecznych badań diagnostycznych. Pełne koszty pokrywa TU ZDROWIE.
 

Leczenie po Wypadku Drogowym - szybki powrót do zdrowia!

Program Zdrowotny Leczenie po Wypadku Drogowym gwarantuje wsparcie Konsultanta Medycznego TU ZDROWIE oraz koordynację procesu leczenia w związku z urazem spowodowanym wypadkiem drogowym, który dotknął kierowcę, pasażera lub pieszego. 

Konsultant Medyczny "prowadzi za rękę" Ubezpieczonego umawia konsultacje u najlepszych specjalistów, wskazuje miejsce i czas najszybszego wykonania koniecznych badań diagnostycznych. Pełne koszty pokrywa TU ZDROWIE.

 

Kontynuacja Leczenia Szpitalnego - pomoc w trudnych sytuacjach!

Program Zdrowotny Kontynuacja Leczenia Szpitalnego gwarantuje wsparcie Konsultanta Medycznego TU ZDROWIE i koordynację procesu leczenia  po zakończeniu hospitalizacji w celu jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Konsultant Medyczny "prowadzi za rękę" Ubezpieczonego umawia konsultacje u najlepszych specjalistów, wskazuje miejsce i czas najszybszego wykonania koniecznych badań diagnostycznych. Pełne koszty pokrywa TU ZDROWIE.
 


Copyright © TU ZDROWIE | wszelkie prawa zastrzeżone