Oferta dla firmy → Korzyści dla firmy

 • największa sieć placówek medycznych na rynku
 • bezgotówkowy dostęp do blisko 3200 placówek medycznych w całej Polsce - sprawdź tutaj
 • możliwość korzystania z usług medycznych w każdej placówce i u każdego lekarza na zasadzie zwrotu kosztów (refundacji)
 • pełna swoboda wyboru placówki i lekarza
 • e-rejestracja i e-refundacja dostępna dla każdego Ubezpieczonego

  Zapytaj o ofertę >>.

 

24h Infolinia umawiająca do sieci placówek medycznych.

Gwarancja najkrótszych terminów realizacji usług:

 • do 1 dnia – lekarze interniści, pediatrzy, lekarze medycyny rodzinnej
 • do 3 dni – lekarze specjaliści (do 5-7 dni dla kilku rzadkich specjalności)

albo zwrot 100% kosztów poniesionych na realizację wizyty w dowolnie wybranej placówce i u dowolnego lekarza danej specjalności w przypadku, gdy spełnienie tych standardów nie jest możliwe.

Wszystkie konsultacje lekarskie, w tym dziecięce, dostępne są bez skierowania.

Zapytaj o ofertę >>.

WYGODA KORZYSTANIA Z USŁUG

umawianie za pośrednictwem 24h Infolinii

umawianie bezpośrednio w placówkach

zamawianie wizyt przez stronę internetową TU ZDROWIE

e-rejestracja przez Portal Ubezpieczonego (bezpośrednio w grafiku lekarza)

możliwość korzystania z usług na zasadzie zwrotu kosztów (refundacji), dostępna e-refundacja  

Zapytaj o ofertę >>.

Ubezpiecznie w TU ZDROWIE zapewnia Twoim Pracownikom swobodę leczenia, m.in. poprzez:

 • dostęp wszystkich placówek medycznych w Polsce
 • wolny wybór placówki medycznej i lekarza prowadzącego leczenie
 • możliwość wyboru dogodnego sposobu realizacji usług
 • nielimitowane konsultacje lekarskie i badania
 • brak skierowań do lekarzy specjalistów, także specjalistów dziecięcych oraz konsultacji profesorskich
 • honorowanie skierowań na badania od wszytskich lekarzy

  Zapytaj o ofertę >>.

   

 

Twoi Pracownicy ubezpieczeni w TU ZDROWIE otrzymują dostęp do Portalu Ubezpieczonego, który umożliwia m.in.:

 • e-rejestrację - umawianie wizyt lekarskich on-line, bezpośrednio w grafiku lekarzy
 • wgląd do pełnej historii usług medycznych zrealizowanych w ramach ubezpieczenia we wszystkich placówkach medycznych w Polsce
 • e-refundację - składanie elektronicznych wniosków o zwrot kosztów
 • wyszukiwanie najbliższych aptek i sprawdzanie dostępności leków – aplikacja KtoMaLek.pl - blisko 6500 aptek w trybie online
 • wysyłanie innych wnisoków do TU ZDROWIE
 • sprawdzenie szczegółowej listy zakontraktowanych usług w danej placówce medycznej

Portal Ubezpieczonego spełnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych

Zapytaj o ofertę >>.

POLISA ZDROWIE daje możliwość korzystania z usług objętych zakresem ubezpieczenia w dowolnej placówce medycznej w Polsce.

W placówkach i gabinetach, które nie są włączone do sieci medycznej TU ZDROWIE, można korzystać z usług na zasadzie refundacji, czyli zwrotu poniesionych kosztów na realizację usługi medycznej. Daje to możliwość w pełni swobodnego wyboru miejsca leczenia.

TU ZDROWIE gwarantuje Ubezpieczonemu zwrot poniesionych kosztów świadczeń do limitu ustalonego jako Górna Granica Odpowiedzialności (GGO), określonego dla każdej usługi w Katalogu Świadczeń.

TU ZDROWIE jako jedyna firma na rynku daje możliwość podwyższenia limitów refundacji (wysokości GGO).

Zapytaj o ofertę >>.

E-REFUNDACJA - to możliwość złożenia elektronicznego wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Portalu Ubezpieczonego.

Wystarczy zalogować się do Portalu Ubezpieczonego, wypełnić elektroniczny wniosek, dołączyć skan lub zdjęcie rachunku / faktury i wysłać wniosek.

Korzystając z e-refundacji nie musisz przesyłać do TU ZDROWIE żadnych papierowych dokumentów, co skraca czas wypłaty świadczenia.

Zapytaj o ofertę >>.

E-REJESTRACJA - to możliwość umawiania wizyt lekarskich online, bezpośrednio w grafiku lekarza.

E-rejestracja dostępna jest za pośrednictwem Portalu Ubezpieczonego.

TU ZDROWIE jako pierwsza firma na rynku, udostępniła e-rejestrację w placówkach z różnych ogólnopolskich sieci medycznych (np. POLMED, CENTER-MED, SCANMED) oraz w placówkach spoza sieci, które stawiają na nowoczesny i wygodny dostęp pacjenta do świadczeń.

Zapytaj o ofertę >>.

 

 

 

Każdy Pracodawca i umowa znajduje się pod opieką Indywidualnego Opiekuna Grupy, który pozostaje w ścisłym kontakcie z Klientem i odpowiada za sprawny oraz komfortowy przebieg współpracy. Pełni on również rolę Interwencyjnego Opiekuna Ubezpieczonego w sytuacjach np. trudności z realizacją usługi.

 

Zapytaj o ofertę >>.

TU ZDROWIE oferuje Medycynę Pracy w formie umowy ubezpieczenia.

Zapewniamy pełną organizację i pokrycie kosztów badań profilaktycznych medycyny pracy.

Umawiamy pracowników na badania poprzez 24h Infolinię.

TU ZDROWIE udostępnia swoim Klientom Elektroniczną Platformę Medycyny Pracy, będącą wygodnym narzędziem do zarządzania i obsługi procesów, wystawiania skierowań i monitorowania realizacji zleceń, automatycznego przypominania o terminach ważności badań lekarskich oraz umawiania grup pracowników na dodatkowe badania (np. profilaktyczne szczepienia).

Proces obsługi jest zawsze koordynowany przez Indywidualnego Opiekuna Medycyny PracyKażda firma otrzymuje opiekuna, który zapewnia pomoc na każdym etapie obsługi procesu organizacji badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Odpowiada na pytania i uwagi, a w przypadku nagłych problemów zapewnia szybkie wsparcie, również w nagłych zleceniach np. badań wstępnych realizowanych w dniu zlecenia.

Dodatkowo TU ZDROWIE zapewnia monitoring zaświadczeń medycyny pracy w całej Polsce w ramach E-Platformy Medycyny Pracy , która przypomina o kończącym się terminie ważności zaświadczenia.

W ramach świadczeń Medycyny Pracy TU ZDROWIE oferuje szeroki katalog profilaktycznych Programów Zdrowotnych.

Zapytaj o ofertę >>.

 


Copyright © TU ZDROWIE | wszelkie prawa zastrzeżone