Oferta dla firmy → Medycyna pracy

Służba medycyny pracy powstała, aby chronić zdrowie pracujących przed niekorzystnymi warunkami związanymi ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawować profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi. Do jej zadań należy systematyczna kontrola zdrowia zatrudnionych, pozwalająca na ocenę stanu ich zdrowia, a także wykrycie szkodliwych czynników, które wynikają z warunków pracy. Daje możliwość informowania pracowników, jak dbać o zdrowie i zapobiegać niekorzystnym zmianom zdrowotnym. Służba medycyny pracy zabiega również o to, aby pracodawcy poprawiali warunki pracy, ograniczając w ten sposób ryzyko zawodowe.

Zapewnienie właściwej realizacji świadczeń Medycyny Pracy jest ustawowym obowiązkiem Pracodawcy.

TU ZDROWIE ma przygotowane nowoczesne i wygodne rozwiązania, które umożliwiają sprawną realizację zadań pracodawców w tym zakresie, zapewniając:

 • koordynację procesu umawiania badań profilaktycznych przez Indywidualnego Opiekuna Medycyny Pracy
 • obsługę procesów przy użyciu E-Platformy Medycyny Pracy
 • możliwość rozszerzenia zakresu badań medycyny pracy do dodatkowe świadczenia, związane ze specyfiką działalności firmy i stanowisk pracy
 • możliwość uzupełnienia zakresu medycyny pracy o profilaktyczne Programy Zdrowotne

TU ZDROWIE oferuje każdemu Pracodawcy opracowanie efektywnych rozwiązań w zakresie medycyny pracy, pozwalających na optymalizację kosztów opieki medycznej dla Pracowników.

 

E-Platforma Medycyny Pracy udostępniana bezpłatnie przez TU ZDROWIE, to wygodne narzędzie, które umożliwia m.in.:

 • monitoring terminów ważności badań profilaktycznych Pracowników
 • wystawianie skierowań na badania profilaktyczne w oparciu o zdefiniowane indywidualnego słownika stanowisk pracy
 • przesyłanie elektronicznych zgłoszeń realizacji badań do Zespołu Medycyny Pracy
 • rozpoczęcie procesu umawiania badań bez konieczności dostarczania oryginału skierowania wystawionego przez Pracodawcę
 • śledzenie aktualnego statusu realizacji badań
 • koordynację dodatkowych działań profilaktycznych skierowanych do Pracowników (np. szczepień ochronnych, badań przesiewowych, etc.)

Ponadto E-Platforma Medycyny Pracy pozwala na:

 • równoległą pracę kilku użytkowników, posiadających odrębne loginy i hasła
 • możliwość nadawania indywidualnych uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • sprawne nadzorowanie procesu obsługi medycyny pracy nawet przy bardzo rozdrobnionej strukturze firmy (np. podmioty posiadające wiele placówek w różnych lokalizacjach tj. sieci handlowe)
   

 

TU ZDROWIE oferuje szeroki katalog profilaktycznych Programów Zdrowotnych, które zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy kwalifikowane są jako działania polegające na inicjowaniu i realizacji promocji zdrowia wynikających z oceny stanu zdrowia.

 

Poznaj profilaktyczne Programy Zdrowotne w TU ZDROWIE


Copyright © TU ZDROWIE | wszelkie prawa zastrzeżone