O nas → Informacja o TU ZDROWIE

TU tylko TU ZDROWIE

Działamy już siódmy rok. Zaufało nam kilkadziesiąt tysięcy Ubezpieczonych. Posiadane przez nas referencje są nagrodą za wysiłek i zaangażowanie naszego zespołu.

Ponad siedem lat temu, w dniu 28 czerwca 2010 r Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez nasze Towarzystwo.

A od 22 sierpnia 2013 r. działamy pod nową, prostą nazwą Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA.

TU ZDROWIE SA jako jedyne w Polsce oferuje wyłącznie prywatne ubezpieczenia zdrowotne, wiedząc, że ochrona zdrowia wymaga specjalizacji i najwyższej staranności.

Finansowanie tego innowacyjnego na naszym rynku przedsięwzięcia jest w 100% polskie, pochodzące od osób fizycznych i firm w znacznej części związanych z sektorem ochrony zdrowia.

Jesteśmy jedynym polskim Towarzystwem Ubezpieczeń specjalizującym się w ZDROWIU.

Umiemy leczyć !  Umiemy organizować leczenie !  Umiemy zarządzać !

ZARZĄD

Xenia Kruszewska - Prezes Zarządu

Aleksander Roda - Wiceprezes Zarządu

Maciej Korzeniowski - Członek Zarządu

 

Xenia Kruszewska - Prezes Zarządu

"Od wielu lat z sukcesem zajmuję się prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi  i opieką medyczną, zarówno dla firm, jak i osób prywatnych.

Wielu studentów, pracowników zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych o prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych dowiedziało się na moich wykładach i szkoleniach.

Doradzałam Towarzystwom Ubezpieczeń przygotowującym ubezpieczenia zdrowotne,  budowałam i zarządzałam prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi jako Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Współtworzyłam i zarządzałam działalnością pierwszego w Polsce portalu porównującego i oferującego prywatne ubezpieczenia zdrowotne dla klientów indywidualnych.

Całe moje doświadczenie i pasję włożyłam wraz kolegami w budowę najlepszego w Polsce prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, które oferuje nasze Towarzystwo Ubezpieczeń.

Jako człowiek wiem jakiej opieki medycznej potrzebuje moja rodzina, jako lekarz wiem czego potrzebują pacjenci,  jako ubezpieczeniowiec wiem jak zapewnić bezpieczeństwo  zdrowotne naszym ubezpieczonym."

 

Aleksander Roda - Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży

„Już jako student wyższej uczelni ekonomicznej w Niemczech (specjalność Handel Zagraniczny, Marketing) wiedziałem, że sprzedaż i zarządzanie są moją pasją.

Przez ostatnie 16 lat zarządzałem zarówno działami sprzedaży jak i całymi przedsiębiorstwami, głównie z branży FMCG oraz Retail, w 2013 roku, przez 6 miesięcy, byłem doradcą zarządu naszego Towarzystwa.

Celem moim jest zbudowanie najlepszego działu sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce.

Zawsze tłumaczę moim współpracownikom, że to klient jest najważniejszy i naszym nadrzędnym celem jest zaspakajanie jego potrzeb, tak żeby ostatecznie to on powiedział do nas „jesteście najlepsi, do Was mam zaufanie”. Nie obiecujemy naszym klientom, biznesowym partnerom niczego, czego nie możemy spełnić.”

 

Maciej Korzeniowski - Członek Zarządu - Aktuariusz

Od początku mojej pracy zawodowej jestem związany z branżą ubezpieczeniową. Skończyłem studia o specjalizacji matematyka w finansach i ubezpieczeniach i zostałem licencjonowanym aktuariuszem. W 2012 r. ukończyłem MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Mam ponad 15 letnie doświadczenie w ubezpieczeniach majątkowych, zdrowotnych, jak i życiowych.

W pracy najważniejsi są dla mnie ludzie. Starannie dobieram swój zespół i cenie jego pracę. Wiem, że cele biznesowe, które chcemy osiągnąć w naszej firmie zrealizuję, dzięki wspólnemu działaniu.  Cenię w ludziach kreatywność, stałe poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań oraz własną inicjatywę.

 

RADA NADZORCZA

Grzegorz Mródź - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Waldemar Rogala - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Malinowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

dr Adam Chmielewski

dr Zygmunt Kamiński

Przemysław Wojtkiewicz

 

Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu, w składzie: dr Zygmunt Kamiński, dr Adam Chmielewski, Waldemar Rogala, Przemysław Wojtkiewicz

 

100% akcjonariuszem Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA jest spółka Pomerania Investment SA

 

Struktura organizacyjna TU ZDROWIE S.A. uwzględnia wymagania dyrektywy Wypłacalność II w sprawie podziału funkcji między Członków Zarządu. Jest oparta na czterech pionach, którymi zarządzają Członkowie Zarządu.

W ramach Pionu Zarządu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację funkcji zgodności z przepisami, audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej i zarządzanie obszarem teleinformatycznym (nadzór Prezesa Zarządu).  

W ramach Pionu Ubezpieczeń działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie produktem, likwidację szkód, obsługą umów ubezpieczenia i obsługą skarg i reklamacji (nadzór Prezesa Zarządu).

W ramach Pionu Finansów i Ryzyka działają jednostki odpowiedzialne za funkcję aktuarialną i zarządzania ryzykiem, zarządzanie obszarem finansów, rachunkowości i sprawozdawczości  (nadzór Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem) .

W ramach Pionu Sprzedaży działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne sprzedaż, marketing i obsługę pośredników ubezpieczeniowych (nadzór Wiceprezesa Zarządu).

 

Kapitał zakładowy Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA wynosi 21 950 000 zł, został opłacony w całości.

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362027.            

Siedziba: ul. Śląska 17 91-319 Gdynia   

NIP - 5862257567

REGON - 221064894

 

Osoby upoważnione do reprezentacji:

Xenia Kruszewska - Prezes Zarządu

Aleksander Roda - Wiceprezes Zarządu

Maciej Korzeniowski - Członek Zarządu

Agnieszka Jaworska - Żak - Prokurent

 

Dane teleadresowe:

Siedziba TU Zdrowie

ul. Śląska 17
81-319 Gdynia
tel. (+48) 58 728 9 555
fax (+48) 58 627 59 95
e-mail: biuro@tuzdrowie.pl

 

 Biuro Handlowe w Warszawie

ul. Kłobucka 23
02-699 Warszawa
tel. (+48) 58 728 9 555
fax (+48) 58 627 59 95
e-mail: biuro@tuzdrowie.pl

 

 Biuro Handlowe w Katowicach

ul. Bocheńskiego 38A pok. 208
40-859 Katowice
tel. (+48) 58 728 9 509
tel. (+48) 58 728 9 555
e-mail: biuro@tuzdrowie.pl

 

 

Podstawy prawne działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA

  1. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej (tekst)
  2. Dyrektywa Wypłacalność II (tekst)
  3. Wytyczne KNF (tekst)

 

 

Regulacje wewnętrzne obowiązujące Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA

  1. Ład korporacyjny (tekst) 
    • Ocena Rady Nadzorczej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego (tekst)
  2. Polityka rozpatrywania reklamacji (tekst)
  3. Informacja o procedurze rozpatrywania reklamacji (tekst)

 

Jeśli chcesz zgłosić reklamację online, wypełnij formularz !

 


Copyright © TU ZDROWIE | wszelkie prawa zastrzeżone