O nas → Dane finansowe

Podstawowe dane finansowe Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA za 2019r.

Składka przypisana brutto za 2019 r. 63 244 tys. zł

Wynik finansowy netto za 2019 r.  4 189 tys. zł 

 

Podstawowe dane finansowe Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA za 2018r.

Składka przypisana brutto za 2018 r. 79 055 tys. zł

Wynik finansowy netto za 2018 r.  2 983 tys. zł 

 

Podstawowe dane finansowe Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA za 2017r.

Składka przypisana brutto za 2017 r. 52 075 tys. zł

Wynik finansowy netto za 2017 r.  1 081 tys. zł 

 

Podstawowe dane finansowe Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA za 2016r.

Składka przypisana brutto za 2016 r. 30 535 tys. zł

Wynik finansowy netto za 2016 r.  353 tys. zł 

 

Sprawozdania finansowe Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE za 2019r.

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.

Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.

Opinia i raport biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.

Pozostałe ujawnienia publiczne Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE za 2019r.

Brak pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego ujawnianych zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11.09.2015 r o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w 2019 r. i I kwartale 2020 r. 

 

Sprawozdania finansowe Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE za 2018r.

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. - korekta błędu edytorskiego

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.

Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.

Opinia i raport biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.

Pozostałe ujawnienia publiczne Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE za 2018r.

Brak pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego ujawnianych zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11.09.2015 r o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w 2018 r. i I kwartale 2019 r. 

 

Sprawozdania finansowe Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE za 2017r.

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.

Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.

Opinia i raport biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.

Pozostałe ujawnienia publiczne Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE za 2017r.

Brak pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego ujawnianych zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11.09.2015 r o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w 2017 r. i I kwartale 2018 r. 

 

Sprawozdania finansowe Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE za 2016r.

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.

Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.

Opinia i raport biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.

Pozostałe ujawnienia publiczne Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE za 2016r.

Brak pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego ujawnianych zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11.09.2015 r o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w 2016 r. i I kwartale 2017 r. 

 


Copyright © TU ZDROWIE | wszelkie prawa zastrzeżone