O nas → Regulamin

Podstawowe zasady bezpieczeństwa 

Każdy korzystający z usług sieci Internet powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersje przeglądarki internetowej oraz włączony firewall.  Należy pondto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny posiada zainstalowane najnowsze aktualizacje.

Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Zastosowanie filtrów anty-phishingowych w znaczący sposób zmniejsza ryzyko kradzieży danych.

Ważne jest korzystanie z programów antywirusowych zabezpieczających komputery przed szkodliwym oprogramowaniem oraz z zapory internetowej (tzw. firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z Internetu, zapobiegając tym samym przekazywaniu poufnych danych.

Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.

Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców.

Używając domowej sieci bezprzewodowej (wi-fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych WIFI np. WPA, WPA2.

W przypadku zidentyfikowania przez Państwa zdarzania mogącego świadczyć o nieprawidłowościach działania strony internetowej, a zwłaszcza zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa danych, prosimy o kontakt

 

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. określa zasady korzystania z portalu www.tuzdrowie.pl oraz obejmuje opis usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem tego portalu.

Pobierz Regulamin Serwisu TU ZDROWIE

 

 

Polityka Prywatności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA

Portal www.tuzdrowie.pl działa w oparciu o:

  • Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);
  • inne obowiązujące akty prawne.

Wszystkie podane dane osobowe bez zgody Państwa nie będą wykorzystywane do innych celów, jak jedynie do realizacji zawartej umowy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.


Wszystkie dane dotyczące stanu zdrowia wykorzystywane są jedynie w celu zawarcia umowy ubezpieczenia zdrowotnego i prawidłowej realizacji jej zapisów.


Przez cały czas mają Państwo zapewnioną możliwość poprawiania swoich danych osobowych.


Serwery, system informatyczny i pracownicy Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. spełniają i gwarantują spełnienie wszystkich wymagań Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Ubezpieczonych, Rzecznika Praw Pacjenta i innych.


Materiały reklamowe dotyczące nowych produktów oferowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. mogą być przesyłane jedynie za Państwa wyraźną zgodą.

W przypadku potrzeby przesłania danych osobowych do Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.przy pomocy poczty elektronicznej prosimy dane zaszyfrować naszym kluczem PGPklucz PGP do pobrania

 

Polityka plików

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki "cookies" używane są w celu zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.


Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies"– "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.


Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.


Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 


Copyright © TU ZDROWIE | wszelkie prawa zastrzeżone