O nas → Dokumenty ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia POLISA ZDROWIE dla Klientów indywidualnych w TU ZDROWIE

Obowiązujące dla danej umowy ubezpieczenia OWU i Katalogi Świadczeń są zawsze dostępne po zalogowaniu na Panel Klienta.

Pliki do pobrania:

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE

  Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE

  Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - POLISA ZDROWIE

 

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia KRAJOWY PROGRAM ZDROWOTNY

  Katalog Świadczeń KRAJOWY PROGRAM ZDROWOTNY

  Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - KRAJOWY PROGRAM ZDROWOTNY 

Archiwum:

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE dla umów zwieranych od 28.02.2018 do 31.05.2018

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE dla umów zwieranych od 21.01.2016 do 27.02.2018 

 Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE dla umów zawieranych od 21.01.2016 do do 27.02.2018 

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 10.06.2015 r. do 21.01.2016 r.

 Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 10.06.2015 r. do 21.01.2016 r.

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 06.10.2014 r. do 10.06.2015 r.

 Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 06.10.2014 r. do 10.06.2015 r.

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia KRAJOWY PROGRAM ZDROWOTNY - dla umów zawieranych od 11.10.2017 r. do 09.04.2018r.

 Katalog Świadczeń KRAJOWY PROGRAM ZDROWOTNY - dla umów zawieranych od 11.10.2017 r. do 09.04.2018r.

 

 

Grupowe warunki ubezpieczenia POLISA ZDROWIE

Pliki do pobrania:

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE

 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Mój ONKOLOG

 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Mój ORTOPEDA

 

 Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE - suma ubezpieczenia 100 tys. zł 

 Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Polisa ZDROWIE - suma ubezpieczenia 100 tys. zł.

 

 Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE - suma ubezpieczenia 150 tys. zł

 Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Polisa ZDROWIE - suma ubezpieczenia 150 tys. zł.

 

 Katalog Świadczeń PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH

 Katalog Świadczeń PROGRAM LEŚNIK 

 

Pozostałe  umowy ubezpieczenia Polisa ZDROWIE zostały zawarte w trybie negocjacji.

Katalogi Świadczeń są dostępne po zalogowaniu do Panelu Ubezpieczającego.

 

Archiwum:

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 1.04.2017 r. do 31.05.2018 r.

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 31.03.2017 r. do 30.01.2018 r.

 Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE - suma ubezpieczenia 100 tys. zł - dla umów zawieranych od 31.03.2017 r. do 30.01.2018 r.

 Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE - suma ubezpieczenia 150 tys. zł - dla umów zawieranych od 31.03.2017 r. do 30.01.2018 r.

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 21.01.2016 r. do 31.03.2017 r.

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 10.06.2015 r. do 21.01.2016 r.

 Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 21.01.2016 r. do 31.03.2017 r.

 Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 10.06.2015 r. do 21.01.2016 r.

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 06.10.2014 r. do 10.06.2015 r.

 Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 06.10.2014 r. do 10.06.2015 r.

 

 

 

Grupowe warunki ubezpieczenia POLISA OPTIMA

Obecnie wszystkie umowy ubezpieczenia Polisa OPTIMA zostały zawarte w trybie negocjacji. Nie obowiązuje jeden wzorzec Katalogu Świadczeń.

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa OPTIMA

Katalog Świadczeń Polisa OPTIMA o kodzie KS/15/2016

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - POLISA OPTIMA 

 

Archiwum:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa OPTIMA - dla umów zawieranych od 22.01.2016 r. do 31.01.2018r. 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa OPTIMA - dla umów zawieranych od 10.06.2015 r. do 21.01.2016 r.

 

Warunki ubezpieczenia PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH

Pliki do pobrania:

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE

  Katalog Świadczeń PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH

 

Archiwum:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 1.04.2017 r. do 31.05.2018 r. 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 31.03.2017 r. do 30.01.2018 r.

 

Grupowe warunki ubezpieczenia POLISA LEKOWA

pliki do pobrania:

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa LEKOWA

  Katalog Leków

 

Katalog Leków zmienia się co 2 miesiące zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia.

Tutaj można sprawdzić archiwalne Katalogi Leków.

 

Archiwum:

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa LEKOWA  - dla umów zawieranych od 21.01.2016 r. do 25.04.2018 r..

 

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego POLISA ZDROWIE:

Wniosek o rozpoczęcie Programu Zdrowotnego:  

Wniosek o wypłatę świadczenia POLISA LEKOWA

 

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego POLISA OPTIMA:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych o zdrowiu

(tj. o wykonanych usługach medycznych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a)  RODO - zgoda konieczna do rozliczania usług wykonanych bezgotówkowo)

(skany formularzy należy przesłać do  TU ZDROWIE lub przekazać Ubezpieczającemu/płatnikowi składki)

 

Pełnomocnictwo dla osoby umawiającej usługi medyczne dla osoby bliskiej lub zasięgającej informacji o wnioskach o refundację

(w tym dla rodziców dzieci > 16 rż. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 RODO)

(skan formularza należy przesłać do  TU ZDROWIE )


Copyright © TU ZDROWIE | wszelkie prawa zastrzeżone