TU ZDROWIE Online → Dla firmy ubezpieczającego

Panel Ubezpieczającego

Konto w Panelu Ubezpieczającego umożliwia:

 • administrowanie listą osób ubezpieczonych (miesięczne aktualizacje list)
 • przeglądanie historii osób ubezpieczonych
 • prowadzenie e-korespondencji z TU ZDROWIE za pomocą komunikatora
 • otrzymywanie informacji o bieżącej racie składki wymagalnej do zapłaty
 • dostęp do warunków obowiązujących w umowie ubezpieczenia
   

  PANEL UBEZPIECZAJĄCEGO - ZALOGUJ SIĘ


Jeśli Twoja firma nie posiada aktywnego konta w Panelu Ubezpieczającego, skontaktuj się z opiekunem obsługowym firmy.

E-Platforma Medycyny Pracy

Narzędzie udostępniane bezpłatnie przez TU ZDROWIE, to wygodne narzędzie, które umożliwia m.in.:

 • monitoring terminów ważności badań profilaktycznych Pracowników
 • wystawianie skierowań na badania profilaktycznej w oparciu o zdefiniowane indywidualne słownika stanowisk pracy
 • przesyłanie elektronicznych zgłoszeń realizacji badań do Zespołu Medycyny Pracy
 • rozpoczęcie procesu umawiania badań bez konieczności dostarczania oryginału skierowania wystawionego przez Pracodawcę
 • śledzenie aktualnego statusu realizacji badań
 • koordynację dodatkowych działań profilaktycznych skierowanych do Pracowników (np. szczepień ochronnych, badań przesiewowych, etc.)

Ponadto E-Platforma Medycyny Pracy pozwala na:

 • równoległą pracę kilku użytkowników, posiadających odrębne loginy i hasła
 • możliwość nadawania indywidualnych uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • sprawne nadzorowanie procesu obsługi medycyny pracy nawet przy bardzo rozdrobnionej strukturze firmy (np. podmioty posiadające wiele placówek w różnych lokalizacjach tj. sieci handlowe)

 

  PLATFORMA MEDYCYNY PRACY - ZALOGUJ SIĘ

 

Jeśli Twoja firma nie posiada aktywnego konta w Plaformie Medycny Pracy, skontaktuj się z opiekunem obsługowym.

 


Copyright © TU ZDROWIE | wszelkie prawa zastrzeżone