Strefa firmy → Platforma Medycyny Pracy

E-Platforma Medycyny Pracy

Narzędzie udostępniane bezpłatnie przez TU ZDROWIE, to wygodne narzędzie, które umożliwia m.in.:

  • monitoring terminów ważności badań profilaktycznych Pracowników
  • wystawianie skierowań na badania profilaktyczne w oparciu o zdefiniowane indywidualne słownika stanowisk pracy
  • przesyłanie elektronicznych zgłoszeń realizacji badań do Zespołu Medycyny Pracy
  • rozpoczęcie procesu umawiania badań bez konieczności dostarczania oryginału skierowania wystawionego przez Pracodawcę
  • śledzenie aktualnego statusu realizacji badań
  • koordynację dodatkowych działań profilaktycznych skierowanych do Pracowników (np. szczepień ochronnych, badań przesiewowych, etc.)

Ponadto E-Platforma Medycyny Pracy pozwala na:

  • równoległą pracę kilku użytkowników, posiadających odrębne loginy i hasła
  • możliwość nadawania indywidualnych uprawnień poszczególnym użytkownikom
  • sprawne nadzorowanie procesu obsługi medycyny pracy nawet przy bardzo rozdrobnionej strukturze firmy (np. podmioty posiadające wiele placówek w różnych lokalizacjach tj. sieci handlowe)

 

  PLATFORMA MEDYCYNY PRACY - ZALOGUJ SIĘ

 

Jeśli Twoja firma nie posiada aktywnego konta w Plaformie Medycny Pracy, skontaktuj się z opiekunem obsługowym.

 


Copyright © TU ZDROWIE | wszelkie prawa zastrzeżone