Strefa firmy → Jak korzystać z ubezpieczenia

Gdzie można się leczyć i z jakich usług można korzystać ?

Posiadając ubezpieczenie POLISA ZDROWIE można się leczyć w każdej placówce medycznej działającej na terenie Polski.

W zakładce PLACÓWKI w łatwy sposób można sprawdzić, jakie placówki dostępne są w sieci TU ZDROWIE najbliżej wskazanej lokalizacji, jakie usługi można zreazlizować we wskazanej placówce oraz w iaki sposób się umawiać.

Każdy Ubezpieczony w TU ZDROWIE może wybrać dogodny dla siebie sposób korzystania z usług medycznych tj.:

 • umawianie za pośrednictwem 24h Infolinii
 • umawianie bezpośrednio w placówkach medycznych
 • zamawianie wizyt przez stronę internetową TU ZDROWIE
 • e-rejestrację przez Portal Ubezpieczonego (bezpośrednio w grafiku lekarza)
 • refundację (zwrotu kosztów), w tym również e-refundację 

Szczegółowe informacje dla każdego Ubezpieczonego znajdują w STREFIE KLIENTA w zakładce SPOSOBY REALIZACJI USŁUG.

Każdy Ubezpieczony ma możliwość sprawdzenia zakresu usług dostępnych w zakresie:

 • wchodząc w zakładkę SPRAWDŹ SWÓJ ZAKRES w STREFIE KLIENTA
 • kontaktując się z 24h Infolinią pod numerem 58 728 9 555 lub 58 888 2 999.

W przypadku umawiania usług za pośrednictwem 24h Infolinii, TU ZDROWIE zapewnia najlepsze na rynku standardy dostępności do usług:

 • do 1 dnia roboczego – lekarze interniści, pediatrzy, lekarze medycyny rodzinnej
 • do 3 dni roboczych – lekarze specjaliści (do 5-7 dni dla kilku rzadkich specjalności)

albo zwrot 100% kosztów poniesionych na realizację wizyty w dowolnie wybranej placówce i u dowolnego lekarza danej specjalności, w przypadku gdy spełnienie tych standardów nie jest możliwe.

W przypadkach, gdy potrzebna jest konsultacja u KONKRETNEGO lekarza lub w KONKRETNEJ placówce, podane powyżej czasy oczekiwania mogą ulec wydłużeniu w zależności od indywidualnego harmonogramu pracy danego lekarza lub placówki. 

Wszystkie konsultacje lekarskie, w tym dziecięce, dostępne są bez skierowania, co również skraca czas realizacji usługi.

Szczegóły dotyczące gwarancji czasu realizacji usługi znajdują się w Katalogu Świadczeń ubezpieczenia POLISA ZDROWIE.

WYGODA KORZYSTANIA Z USŁUG

umawianie za pośrednictwem 24h Infolinii

umawianie bezpośrednio w placówkach

zamawianie wizyt przez stronę internetową TU ZDROWIE

e-rejestracja przez Portal Ubezpieczonego (bezpośrednio w grafiku lekarza)

możliwość korzystania z usług na zasadzie zwrotu kosztów (refundacji), dostępna e-refundacja  

24h Infolinia TU ZDROWIE działa 7 dni w tygodniu – zapewniając Ubezpieczonym możliwość umawiania usług w placówkach medycznych w całej Polsce

Usługi umawiane za pośrednictwem 24h Infolinii zawsze realizowane są bezgotówkowo.

Jak skorzystać z usług?

 1. Skontaktuj się z 24h Infolinią dzwoniąc pod numer  58 728 9 555  lub  58 888 2 999
 2. Wybierz temat rozmowy
 3. Podaj imię i nazwisko oraz numer PESEL, aby konsultant mógł sprawdzić Twój zakres ubezpieczenia
 4. Przekaż informację, z jakich usług chcesz skorzystać (możesz podać swoje preferencje dotyczące np. miejsca i czasu realizacji usługi)

Po sprawdzeniu dostępności konsultant oddzwoni i przekaże informacje na temat możliwości realizacji usług, wskazując miejsce i termin realizacji świadczenia lub prześle informacje za pomocą SMS.

 

Posiadając ubezpieczenie POLISA ZDROWIE, Ubezpieczony może umówić się bezpośrednio w placówce medycznej, która należy do sieci TU ZDROWIE.

Aktualny wykaz placówek znajduje się tutaj.

Jak skorzystać z usług?

 1. Skontaktować się bezpośrednio wybraną placówką medyczną (dane kontaktowe do placówki mozna znaleźć klikając w jej nazwę w zakładce PLACÓWKI)
 2. Umówić się na usługę
 3. Dokonać potwierdzenia usługi w jeden z poniższych sposobów:

Sposób 1
Jeżeli przy nazwie placówki widnieje symbol , to potwierdzenie usługi następuje bezpośrednio w placówce medycznej przed skorzystaniem z usługi.

 • Należy przyjść do placówki odpowiednio wcześniej
 • W rejestracji podać imię i nazwisko oraz numer PESEL oraz okazać dowód tożsamości
 • Osoba rejestrująca wprowadzi do systemu TU ZDROWIE nazwę usługi medycznej i dokona potwierdzenia
 • Na telefon Ubezpieczonego przyjdzie SMS z kodem autoryzacji –  kod należy podać osobie w rejestracji
 • Jeśli Ubezpieczony nie przy sobie telefonu, należy poprosić osobę w rejestracji o wydrukowanie papierowego „Druku otrzymania świadczenia”, następnie podpisanie dokumentu 

 Sposób 2

Jeżeli przy nazwie placówki widnieje symbol , to usługa jest potwierdzana przez 24h infolinię przed skorzystaniem z usługi.

 • Po samodzielnym umówieniu usługi w placówce należy skontaktowac się z 24h infolinią i poinformować o tym konsultanta
 • Konsultant potwierdzi usługę w placówce i prześle do Ubezpieczonego kod autoryzacji usługi za pomocą wiadomości SMS (Uwaga! potwierdzenie może zająć od kilku minut do kilku godzin. W szczególnych sytuacjach, np. gdy jest potrzebne szybkie potwierdzenie, należy poinformować o tym fakcie konsultanta 24h Infolinii)
 • Należy przyjść do placówki odpowiednio wcześniej
 • W rejestracji podać imię i nazwisko oraz numer PESEL i okazać dowód tożsamości
 • Nelży podać osobie w rejestracji otrzymany wcześniej kod autoryzacji

Ważne! W przypadku badań oraz rehabilitacji, idąc do placówki medycznej Ubezpieczony powinien pamiętać, aby zabrać ze sobą skierowanie od lekarza.

 

Formularz umożliwia zamówienie usługi medycznej w placówkach medycznych sieci TU ZDROWIE, oznaczonych symbolem ../app/img/sluchawka.png.

Po wypełnieniu i przesłaniu elektronicznego formularza, konsultant 24h infolinii skontaktuje się z Tobą i zaproponuje termin oraz miejsce realizacji usługi.

 ZAMÓW USŁUGĘ

E-REJESTRACJA - umawianie wizyt online

Dzięki e-rejestracji dostępnej w Portalu Ubezpieczonego każdy Ubezpieczony może samodzielnie umówić się do lekarza bez kontaktu z 24h Infolinią.

Jak skorzystać z usługi?

1. Zalogować się do  Portalu Ubezpieczonego (przed pierwszym logowaniem należy aktywować konto)

2. Wejść w zakładkę „NOWA WIZYTA”
3. Wprowadzić preferencje dotyczące konsultacji
4. Wybrać dogodny termin i miejsce realizacji konsultacji i kliknąć „Umów wizytę”

 

 

Refundacja jako zwrot poniesionych kosztów daje możliwość korzystania z usług medycznych w dowolnej placówce medycznej w Polsce.

W placówkach i gabinetach, które nie są włączone do sieci medycznej TU ZDROWIE, można korzystać z usług na zasadzie refundacji, czyli zwrotu kosztów poniesionych na realizację usługi.

Daje to możliwość w pełni swobodnego wyboru miejsca leczenia.

 1. Umów się bezpośrednio w wybranej placówce
 2. Zapłać za usługę w placówce
 3. Poproś o wystawienie imiennego rachunku lub faktury
 4. Wypełnij wnioskek o wypłatę świadczenia pieniężnego – papierowy lub elektroniczny w Portalu Ubezpieczonego
 5. Prześlij wniosek do TU ZDROWIE

TU ZDROWIE w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów wypłaci przyznaną kwotę świadczenia na podany we wniosku numer rachunku bankowego.

Pamiętaj, że przyznane świadczenie pieniężne (zwrot kosztów) ograniczone jest przez Górną Granicę Odpowiedzialności (GGO - górny limit) i jest wypłacane dla konkretnej usługi medycznej objętej zakresem ubezpieczenia.

Uwaga! Faktura / rachunek muszą zostać wystawione na Ubezpieczonego (w przypadku dziecka na rzecz opiekuna prawnego) i obejmować następujące informacje:

 • nazwę usługi medycznej
 • ilość wykonanych usług danego typu
 • datę wykonania usługi medycznej
 • koszt/cenę wykonanej usługi medycznej

Jeśli usługa dotyczy ubezpieczonego dziecka, w opisie wniosku należy wpisać imię i nazwisko dziecka.

Uwaga! Upewnij się, że w Twoim ubezpieczeniu jest możliwość korzystania z usług na zasadzie refundacji – zwrotu kosztów świadczeń medycznych, wypłacanych do Górnej Granicy Odpowiedzialności (GGO).

Obowiązujące dla danej umowy Warunki Ubezpieczenia oraz Katalog Świadczeń można zawsze sprawdzić logując się do Panelu Ubezpieczającego 
  

 

 


Copyright © TU ZDROWIE | wszelkie prawa zastrzeżone