Strefa klienta → Sposoby realizacji usług

WYGODA KORZYSTANIA Z USŁUG

umawianie za pośrednictwem 24h Infolinii

umawianie bezpośrednio w placówkach

zamawianie wizyt przez stronę internetową TU ZDROWIE

e-rejestracja przez Portal Ubezpieczonego (bezpośrednio w grafiku lekarza)

możliwość korzystania z usług na zasadzie zwrotu kosztów (refundacji), dostępna e-refundacja  

24h Infolinia TU ZDROWIE działa 7 dni w tygodniu – zapewniając Ubezpieczonym możliwość umawiania usług w placówkach medycznych w całej Polsce

Usługi umawiane za pośrednictwem 24h Infolinii zawsze realizowane są bezgotówkowo.

Jak skorzystać z usług?

 1. Skontaktuj się z 24h Infolinią dzwoniąc pod numer  58 728 9 555  lub  58 888 2 999
 2. Wybierz temat rozmowy
 3. Podaj imię i nazwisko oraz numer PESEL, aby konsultant mógł sprawdzić Twój zakres ubezpieczenia
 4. Przekaż informację, z jakich usług chcesz skorzystać (możesz podać swoje preferencje dotyczące np. miejsca i czasu realizacji usługi)

Po sprawdzeniu dostępności konsultant oddzwoni i przekaże informacje na temat możliwości realizacji usług, wskazując miejsce i termin realizacji świadczenia lub prześle informacje za pomocą wiadomości SMS.

 

  Ankieta satysfakcji klienta (skorzystałeś z usługi 24h infolinii podziel się swoją opinią)

 

.

Posiadając ubezpieczenie POLISA ZDROWIE, możesz umówić się bezpośrednio w placówce medycznej, która należy do sieci TU ZDROWIE.

Aktualny wykaz placówek znajdziesz tutaj.

Jak skorzystać z usług?

 1. Skontaktuj się bezpośrednio wybraną placówką medyczną (dane kontaktowe do placówki znajdziesz klikając w jej nazwę w zakładce PLACÓWKI)
 2. Umów się na usługę
 3. Dokonaj potwierdzenia usługi w jeden z poniższych sposobów:

Sposób 1
Jeżeli przy nazwie placówki widnieje symbol , to potwierdzenie usługi następuje bezpośrednio w placówce medycznej przed skorzystaniem z usługi.

 • Przyjdź do placówki odpowiednio wcześniej
 • W rejestracji podaj imię i nazwisko oraz numer PESEL i okaż dowód tożsamości
 • Osoba rejestrująca wprowadzi do systemu TU ZDROWIE nazwę usługi medycznej i dokona potwierdzenia
 • Na Twój telefon przyjdzie SMS z kodem autoryzacji – podaj ten kod osobie w rejestracji
 • Jeśli nie masz przy sobie telefonu, poproś osobę w rejestracji o wydrukowanie i podpisz papierowy „Druk otrzymania świadczenia”

 

  Ankieta satysfakcji klienta (skorzystałeś z tego sposobu realizacji, podziel się swoją opinią)

 

Sposób 2

Jeżeli przy nazwie placówki widnieje symbol , to usługa jest potwierdzana przez 24h infolinię przed skorzystaniem z usługi.

 • Po samodzielnym umówieniu usługi w placówce skontaktuj się z 24h infolinią i poinformuj o tym konsultanta
 • Konsultant potwierdzi usługę w placówce i prześle do Ciebie kod autoryzacji usługi za pomocą wiadomości SMS (Uwaga! potwierdzenie może zająć od kilku minut do kilku godzin. W szczególnych sytuacjach, np. gdy jest potrzebne szybkie potwierdzenie, należy poinformować o tym fakcie konsultanta 24h Infolinii)
 • Przyjdź do placówki odpowiednio wcześniej
 • W rejestracji podaj imię i nazwisko oraz numer PESEL i okaż dowód tożsamości
 • Podaj osobie w rejestracji otrzymany wcześniej kod autoryzacji

Ważne! W przypadku badań oraz rehabilitacji, idąc do placówki medycznej pamiętaj, aby zabrać ze sobą skierowanie od lekarza.

 

  Ankieta satysfakcji klienta (skorzystałeś z usługi 24h infolinii, podziel się swoją opinią)

Formularz umożliwia zamówienie usługi medycznej w placówkach medycznych sieci TU ZDROWIE, oznaczonych symbolem ../app/img/sluchawka.png.

Po wypełnieniu i przesłaniu elektronicznego formularza, konsultant 24h infolinii skontaktuje się z Tobą i zaproponuje termin oraz miejsce realizacji usługi.

 ZAMÓW USŁUGĘ

 

E-REJESTRACJA - umawianie wizyt online

Dzięki e-rejestracji dostępnej w Portalu Ubezpieczonego można samodzielnie umówić się do lekarza bez kontaktu z 24h Infolinią.

Jak skorzystać z usługi?

1. Zaloguj się do  Portalu Ubezpieczonego (przed pierwszym logowaniem należy aktywować konto)

2. Wejdź w zakładkę „NOWA WIZYTA”
3. Wprowadź preferencje dotyczące konsultacji
4. Wybierz dogodny termin i miejsce realizacji konsultacji i kliknij „Umów wizytę”

 

Refundacja jako zwrot poniesionych kosztów daje możliwość korzystania z usług medycznych w dowolnej placówce medycznej w Polsce.

W placówkach i gabinetach, które nie są włączone do sieci medycznej TU ZDROWIE, można korzystać z usług na zasadzie refundacji, czyli zwrotu kosztów poniesionych na realizację usługi.

Daje to możliwość w pełni swobodnego wyboru miejsca leczenia.

 1. Umów się bezpośrednio w wybranej placówce
 2. Zapłać za usługę w placówce
 3. Poproś o wystawienie imiennego rachunku lub faktury
 4. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego  – papierowy lub elektroniczny w Portalu Ubezpieczonego
 5. Prześlij wniosek do TU ZDROWIE

TU ZDROWIE w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów wypłaci przyznaną kwotę świadczenia na podany we wniosku numer rachunku bankowego.

Pamiętaj, że przyznane świadczenie pieniężne (zwrot kosztów) ograniczone jest przez Górną Granicę Odpowiedzialności (GGO - górny limit) i jest wypłacane dla konkretnej usługi medycznej objętej zakresem ubezpieczenia.

Uwaga! Faktura / rachunek muszą zostać wystawione na Ubezpieczonego (w przypadku dziecka na rzecz opiekuna prawnego) i obejmować następujące informacje:

 • nazwę usługi medycznej
 • ilość wykonanych usług danego typu
 • datę wykonania usługi medycznej
 • koszt/cenę wykonanej usługi medycznej

Jeśli usługa dotyczy ubezpieczonego dziecka, w opisie wniosku należy wpisać imię i nazwisko dziecka.

Uwaga! Upewnij się, że w Twoim ubezpieczeniu jest możliwość korzystania z usług na zasadzie refundacji – zwrotu kosztów świadczeń medycznych, wypłacanych do Górnej Granicy Odpowiedzialności (GGO).

 

  Ankieta satysfakcji klienta (skorzystałeś z refundacji, podziel się swoją opinią)


Copyright © TU ZDROWIE | wszelkie prawa zastrzeżone