Strefa klienta → Refundacja

POLISA ZDROWIE daje możliwość korzystania z usług objętych zakresem ubezpieczenia w dowolnej placówce medycznej w Polsce.

W placówkach i gabinetach, które nie są włączone do sieci medycznej TU ZDROWIE, można korzystać z usług na zasadzie refundacji, czyli zwrotu kosztów poniesionych na realizację usługi.

Daje to możliwość w pełni swobodnego wyboru miejsca leczenia.

  1. Umów się bezpośrednio w wybranej placówce
  2. Zapłać za usługę w placówce
  3. Poproś o wystawienie imiennego rachunku lub faktury
  4. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego – papierowy lub elektroniczny w Portalu Ubezpieczonego
  5. Prześlij wniosek do TU ZDROWIE

TU ZDROWIE w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów wypłaci przyznaną kwotę świadczenia na podany we wniosku numer rachunku bankowego.

Pamiętaj, że przyznane świadczenie pieniężne (zwrot kosztów) ograniczone jest przez Górną Granicę Odpowiedzialności (GGO - górny limit) i jest wypłacane dla konkretnej usługi medycznej objętej zakresem ubezpieczenia.

Uwaga! Faktura / rachunek muszą zostać wystawione na Ubezpieczonego (w przypadku dziecka na rzecz opiekuna prawnego) i obejmować następujące informacje:

  • nazwę usługi medycznej
  • ilość wykonanych usług danego typu
  • datę wykonania usługi medycznej
  • koszt/cenę wykonanej usługi medycznej

Jeśli usługa dotyczy ubezpieczonego dziecka, w opisie wniosku należy wpisać imię i nazwisko dziecka.

Uwaga! Upewnij się, że w Twoim ubezpieczeniu jest możliwość korzystania z usług na zasadzie refundacji – zwrotu kosztów świadczeń medycznych, wypłacanych do Górnej Granicy Odpowiedzialności (GGO).

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO (papierowy)

1. Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego 
2. Wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek
3. Dołącz oryginał lub czytelną kopię imiennego rachunku/faktury
4. Dołącz kopię skierowania lekarskiego w przypadkach, gdy refundacja dotyczy badań lub rehabilitacji
5. Prześlij komplet dokumentów do TU ZDROWIE na adres:

          TU ZDROWIE S.A.
          ul. Śląska 17
          81-319 Gdynia
         „wypłata świadczenia pieniężnego"
 

 

E-REFUNDACJA (wniosek online)

1. Zaloguj się do Portalu Ubezpieczonego
2. Wejdź w zakładkę „wniosek o zwrot kosztów świadczenia”
3. Wypełnij wniosek i dołącz czytelny skan lub zdjęcie imiennego rachunku/faktury oraz skierowania lekarskiego w przypadkach, gdy refundacja dotyczy badań lub rehabilitacji
4. Wyślij wniosek przez Portal Ubezpieczonego.


Copyright © TU ZDROWIE | wszelkie prawa zastrzeżone