TU tylko ZDROWIE

TU Zdrowie to największa sieć medyczna w Polsce

Infolinia 58 728 9 555 oraz 58 888 2 999

3 sposoby korzystania z usług TU ZDROWIE

 

W ramach ubezpieczenia POLISA ZDROWIE, gwarantujemy Ubezpieczonym usługi medyczne, które mogą być realizowane na 3 sposoby, we wszystkich podmiotach leczniczych działających na terenie Polski.

To Ubezpieczony decyduje gdzie będzie się leczyć.

Do wyboru są trzy możliwości skorzystania ze świadczeń medycznych.

 

1. Korzystanie z usług za pośrednictwem 24h Infolinii

2. Wolny wybór lekarza i placówki medycznej - System OLS

3. Zwrot kosztów leczenia w każdej placówce w Polsce

 

 

 

 

 

 

do góry strony

Portal Ubezpieczonego - NOWOŚĆ !!!

Można już on - line składać wnioski o wypłatę świadczenia i inne wnioski !!!

 

 

 

 

 

Portal Ubezpieczonego to najnowocześniejszy sposób komunikacji z Ubezpieczonym.

Ubezpieczony dzięki funkcjonalnościom Portalu Ubezpieczonego może nie tylko samodzielnie wybierać dogodny termin wizyty, sprawdzać wykonane usługi, a za chwilę również oceniać lekarzy i placówki, tworzac ranking lekarzy leczących Ubezpieczonych TU Zdrowie.

TU Zdrowie za pośrednictwem Portalu Ubezpieczonego może przekazywać informacje o zdrowiu, o nowych placówkach, o profilaktyce zdrowotnej.

Już w 71 placówkach w 31 polskich miastach można się umowiać on - line dzięki e-rejestracji.

Tu można sprawdzić!

więcej

do góry strony

Korzystanie z usług za pośrednictwem 24h Infolinii Medycznej

 

 

By skorzystać z usługi medycznej należy skontaktować się z 24h Infolinią.

Od 1 września 2015 r. działają dwa numery 24 h Infolinii.

Można zadzwonić wcześniej i zamówić umówienie porady lub usługi. Konsultant oddzwoni i poda miejsce i termin wykonania usługi.

Można też umówić się samodzielnie w placówce, gdy wiedzą Państwo gdzie lub który lekarz ma udzielić porady, ale należy tę informację przekazać 24h Infolinii podając miejsce i termin umówienia usług, w celu jej autoryzacji.

Konsultant potwierdzi w placówce, że usługa objęta jest zakresem ubezpieczenia i jest wykonywana bezgotówkowo dla ubezpieczonego.

Lista placówek dostępnych za pośrednictwem 24h Infolinii znajduje się w zakładce Placówki po wybraniu nr PESEL.

do góry strony

 

 

System OLS

 

  

 

 

 

Konsultacje i badania diagnostyczne w placówkach w ramach Systemu OLS należy umawiać bezpośrednio w placówkach medycznych, bez kontaktu z 24 h Infolinią.

Ubezpieczeni w TU ZDROWIE jako pierwsi w Polsce mogą korzystać z najnowocześniejszego systemu informatycznego pozwalającego na przyznawanie świadczeń w systemie on - line, Systemu OLS.
 

Ubezpieczony umawia się bezpośrednio w placówce OLS, a będąc w recepcji placówki przedstawia swoją kartę ubezpieczenia TU ZDROWIE, podaje swoje dane, pracownik placówki łączy się z naszym systemem i w ciągu ułamka sekundy przyznajemy należne świadczenie. W trakcie weryfikacji w placówce medycznej OLS, Ubezpieczony otrzymuje kod autoryzacji na nr telefonu wskazany przez Ubezpieczonego.

 Lista placówek OLS znajduje się w zakładce Placówki po wpisaniu przez Ubezpieczonego nr PESEL

do góry strony

Zwrot kosztów leczenia w dowolnej placówce w Polsce

Ubezpieczony może korzystać z usług medycznych w dowolnie wybranej placówce w kraju.

W przychodniach, gabinetach, z którymi TU ZROWIE nie ma podpisanej umowy.

Za usługę, należy zapłacić bezpośrednio w placówce lub u lekarza, prosząc o wystawienie rachunku lub faktury na swoje nazwisko.

Rachunek / fakturę wraz z wypełnionym wnioskiem o wypłatę świadczenia należy przesłać do TU ZDROWIE z dopiskiem „wypłata świadczenia”.

TU ZDROWIE w ciągu 30 dni od daty otrzymania ww. dokumentów wypłaci kwotę świadczenia na podany we wniosku numer rachunku bankowego.

Przyznane świadczenie pieniężne (zwrot kosztów przesłany na rachunek Ubezpieczonego) ograniczone jest przez Górną Granicę Odpowiedzialności (GGO - górny limit) i jest wypłacane dla konkretnej usługi medycznej objętej zakresem ubezpieczenia.

 

 

 

 

 

do góry strony

Autoryzacja Usług

W celu realizacji zaleconych przez lekarza:

 •     badań diagnostycznych - tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
 •     zabiegów rehabilitacyjnych
 •     leczenia szpitalnego

zgodnie z postanowieniami OWU Ubezpieczony zobowiązany jest przesłać kopie skierowania na adres:

ubezpieczenia@tuzdrowie.pl

lub

        MMS na numer 723 444 999

Skierowania w ciągu 1 dnia roboczego autoryzowane są przez Konsultanta Medycznego w celu prawidłowej kwalifikacji danej procedury do posiadanego przez Ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia i wybrania optymalnego miejsca wykonania.

 

do góry strony

Wnioski o wypłatę świadczeń - Polisa Zdrowie

Na Portalu Ubezpieczonego wszystkie wnioski można już składać on - line !!!

 

LECZENIE U WYBRANEGO SAMODZIELNIE LEKARZA

Do decyzji Państwa, naszych Ubezpieczonych, pozostawiamy wybór placówek i lekarzy, u których Państwo chcą się leczyć.

Dlatego oprócz placówek, w których umawiają się Państwo za pośrednictwem 24h Infolinii Medycznej, lub które przyznają świadczenie w systemie on - line możecie Państwo wybrać inną, dowolną placówkę lub gabinet lekarski.

Jeżeli skorzystali Państwo z usług wybranego przez siebie lekarza, który z nami nie współpracuje, prosimy o wypełnienie wniosku o wypłatę świadczenia.

Do wniosku należy dołączyć oryginał otrzymanej faktury/rachunku.

Faktura / rachunek muszą zostać wystawione na Ubezpieczonego (w przypadku dziecka na rzecz opiekuna prawnego) i obejmować następujące informacje:

 •     nazwę usługi medycznej
 •     ilość wykonanych usług danego typu
 •     datę wykonania usługi medycznej
 •     koszt / cenę wykonanej usługi medycznej
 •     jeśli usługa dotyczy ubezpieczonego dziecka, należy wpisać imię i nazwisko dziecka w opisie

W przypadku zabiegów rehabilitacyjnych, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego do wniosku należy dołączyć kopię skierowania.

Pliki do pobrania:

 Wniosek o wypłatę świadczenia

PROGRAM ZDROWOTNY - MÓJ ONKOLOG

Po otrzymaniu od lekarza informacji o wstępnym rozpoznaniu/podejrzeniu wystąpienia choroby nowotworowej należy przesłać do Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie S.A.  na adres ubezpieczenia@tuzdrowie.pl – bezpośrednio do Zespołu Konsultanta Medycznego

Wniosek o rozpoczęcie programu zdrowotnego - MÓJ ONKOLOG

MÓJ BENEFIT

W przypadku posiadania w swoim ubezpieczeniu jednej z opcji:

 •     świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu,
 •     świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu z powodu poważnego zachorowania,
 •     świadczenia z tytułu urodzenia dziecka,
 •     świadczenia z tytułu złamania kości/zwichnięcia stawu


Do wniosku prosimy o dołączenie kopii odpowiedniej dokumentacji medycznej tj. karty wypisowej ze szpitala i/lub kopii dokumentacji leczenia ambulatoryjnego

Pliki do pobrania:

Wniosek o wypłatę świadczenia - pobyty w szpitalu, poważne zachorowania, poród

Wniosek o wypłatę świadczenia - zlamania i zwichnięcia

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy wysłać na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA ul. Śląska 21, 81 – 319 Gdynia z dopiskiem "wypłata świadczenia".

TU ZDROWIE SA w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku wypłaci Ubezpieczonemu kwotę świadczenia na podany we wniosku numer rachunku bankowego oraz zgodnie z cennikiem GGO lub jeśli nie jest to zasadne poinformuje Ubezpieczonego o podjętej decyzji.

W przypadku przesłania niekompletnych danych TU ZDROWIE SA wystąpi z prośbą do Ubezpieczonego o uzupełnienie dokumentów.

W takim przypadku proces wypłaty ulega zawieszeniu do czasu dostarczenia kompletnych informacji.

 

do góry strony

Dokumenty ubezpieczeniowe

Poniżej zamieszczono wzorce umów ubezpieczenia (Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Katalogi Świadczeń).

Wiele ubezpieczeń zawarto w procesie negocjacji, takie warunki umowy są w posiadaniu Ubezpieczającego. Ubezpieczający ma obowiązek zapoznania Ubezpieczonych z warunkami umów.


Ubezpieczenie indywidualne

Obowiązujące dla danej umowy ubezpieczenia OWU i Katalogi Świadczeń są zawsze dostępne po zalogowaniu na Panel Klienta.

Pliki do pobrania:

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE

  Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE

Archiwum:

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 10.06.2015 r. do 21.01.2016 r.

 Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 10.06.2015 r. do 21.01.2016 r.

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 06.10.2014 r. do 10.06.2015 r.

 Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 06.10.2014 r. do 10.06.2015 r.

 

Ubezpieczenie grupowe

Pliki do pobrania:

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE

  Szczególne Warunki Ubezpieczenia Mój ONKOLOG

  Szczególne Warunki Ubezpieczenia Mój ORTOPEDA

  Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE - suma ubezpieczenia 100 tys. zł

  Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE - suma ubezpieczenia 150 tys. zł

  Katalog Świadczeń Mój ONKOLOG

  Katalog Świadczeń Mój ORTOPEDA

Pozostałe  umowy ubezpieczenia Polisa ZDROWIE zostały zawarte w trybie negocjacji.

Katalogi Świadczeń są dostępne po zalogowaniu do Panelu Ubezpieczającego.

Archiwum:

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 21.01.2016 r. do 31.03.2017 r.

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 10.06.2015 r. do 21.01.2016 r.

 Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 21.01.2016 r. do 31.03.2017 r.

 Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 10.06.2015 r. do 21.01.2016 r.

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 06.10.2014 r. do 10.06.2015 r.

 Katalog Świadczeń Polisa ZDROWIE - dla umów zawieranych od 06.10.2014 r. do 10.06.2015 r.


Obecnie wszystkie umowy ubezpieczenia Polisa OPTIMA zostały zawarte w trybie negocjacji. Nie obowiązuje jeden wzorzec Katalogu Świadczeń.

Ubezpieczenie grupowe

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa OPTIMA

Katalog Świadczeń Polisa OPTIMA o kodzie KS/15/2016

Archiwum:

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa OPTIMA - dla umów zawieranych od 10.06.2015 r. do 21.01.2016 r.


 

 

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa LEKOWA

  Katalog Leków

 

Katalog Leków zmienia się co 2 miesiące zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia.

Tutaj można sprawdzić archiwalne Katalogi Leków.

do góry strony

Wnioski o wypłatę świadczeń - Polisa Lekowa

Do decyzji Państwa, naszych Ubezpieczonych, pozostawiamy wybór apteki, w której dokonacie Państwo zakupu leku przepisanego przez lekarza objętego zakresem posiadanego przez państwa ubezpieczenia Polisa LEKOWA.

Ubezpieczonych, którzy dokonali zakupu leków w aptece nie udzielającej świadczeń w systemie on - line  o wypełnienie i wysłanie wniosku o wypłatę świadczenia:

Do wniosku prosimy o dołączenie:

 •     kopii recepty
 •     otrzymanego w aptece oryginału paragonu/rachunku/faktury

UWAGA: Kopię recepty można przesłać oddzielnie jako zdjęcie (plik MMS) na nr telefonu 723 444 999 lub adres e-mailowy: recepta@polisalekowa.pl

Pliki do pobrania:

 Wniosek o wypłatę świadczenia 

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy wysłać na adres:
Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa z dopiskiem "Polisa Lekowa"

do góry strony

 

Wnioski o wypłatę świadczeń - Inne Ubezpieczenia Zdrowotne

Ubezpieczonych, którzy posiadają nasze starsze grupowe umowy ubezpieczenia gwarantujące wypłatę świadczenia w wypadku skorzystania z placowki medycznej poza siecią placówek, prosimy o wypełnienie wniosku takiego jak wniosek o wypłatę świadczenia dla Polisy ZDROWIE.

Do wniosku należy dołączyć oryginał otrzymanej faktury/rachunku i inne dokumenty opisane w sekcji POLISA ZDROWIE powyżej

Pliki do pobrania:

  Wniosek o wypłatę świadczenia

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy wysłać na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA ul. Śląska 21, 81 – 319 Gdynia z dopiskiem "wypłata świadczenia"

do góry strony

 

 


 • Siedziba
 • ul. Śląska 17
 • 81-319 Gdynia
 • tel. (+48) 58 8882999
 • fax (+48) 58 6275995