Etap I - Brak oprogramowania

Dostęp do Systemu OLS odbywa się za pośrednictwem Serwisu Świadczeniodawcy na Platformie OSOZ.

W przypadku placówek, które nie posiadają dostępu do Serwisu Świadczeniodawcy konieczne jest przejście kreatora, który umożliwi otrzymanie dostępu do serwisu.

W tym celu należy z poziomu strony głównej portalu www.osoz.pl udać się do zakładki ‘MEDYCYNA’ a następnie wybrać z bocznego menu zakładkę ‘Ubezpieczenia’,

lub skorzystać z umieszczonego skrótu: https://osoz.pl/osoz-www/swiadczeniodawca/kreatorDostepu/powitanie/2

 

Po kliknięciu przycisku „Uzyskaj dostęp” ukaże się następna strona.

 

W kolejnym kroku kreatora należy wyszukać swoją placówkę uzupełniając jeden z numerów pozwalających na zidentyfikowanie placówki.

Jeśli dany podmiot został znaleziony należy skorzystać z przycisku ‘Wybierz’, który znajduje się z prawej strony listy znalezionych podmiotów.  

Jeżeli w przeszłości zarejestrowali się Państwo na Platformie OSOZ i nie pamiętają Państwo loginu („Użytkownik”) i hasła prosimy o kontakt z konsultantem OSOZ pod telefonem 32 609 12 61 w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze.

Jeśli dany podmiot nie został wyszukany bądź nie znajduje się na liście należy skorzystać z przycisku ‘Wypełnij wniosek o przystąpienie’.

Zobaczą Państwo taki widok strony.

do góry strony

Skorzystanie z przycisku „ Wypełnij wniosek o przystąpienie” umożliwia przejście do kolejnego kroku kreatora, w którym uzupełniają Państwo  wszelkie niezbędne dane o reprezentowanym przez siebie podmiocie

 

Jedyny dokument jaki jest potrzebny w całym procesie rejestracji to kopia z Rejestru Podmiotów Leczniczych zawsze dostępny na stronie: http://rpwdl.csioz.gov.pl/, po wypełnieniu danych , zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacją należy kliknąć przycisk „Wyślij wniosek”.

Po wysłaniu są Państwo informowani o prawidłowym złożeniu wniosku i wysłaniu go do operatorów Platformy OSOZ.

Najpóźniej w ciągu 2 dni, po weryfikacji prawidłowości danych, otrzymają Państwo wiadomość e-mailową, w której znajduje się link umożliwiający ustawienie hasła dostępowego do Platformy OSOZ.

Po skorzystaniu z tej funkcji użytkownik może udać się do strony logowania do serwisu świadczeniodawcy i zalogować w celu uzyskania dostępu do funkcjonalności Systemu OLS i innych serwisów OSOZ.

Tak wygląda przesyłana wiadomość.

do góry strony

Po zalogowaniu można przejść do kolejnego etapu - II ETAP

Etap I - oprogramowanie KS SOMED

W przypadku podmiotów posiadających oprogramowanie KS - SOMED  dostęp do Systemu OLS odbywa się za pośrednictwem Serwisu Świadczeniodawcy.

W przypadku placówek, które nie posiadają dostępu do Serwisu Świadczeniodawcy konieczne jest przejście Kreatora konfiguracji systemu OSOZ.

Również i w tym przypadku efektem będzie uzyskanie dostępu do Serwisu Świadczeniodawcy, z poziomu którego dostępna jest funkcjonalność Systemu OLS.

UWAGA!

Zalecane jest aby każda placówka przystępująca do Systemu OLS posiadała najnowszą wersję oprogramowania – zapewni to najbardziej optymalne działanie aplikacji KS-SOMED.

W celu skonfigurowania połączenia z OSOZ poprzez Kreatora konfiguracji systemu, należy w oknie głównym programu KS-SOMED wejść do modułu „84 OSOZ”.

 

 

Po wejściu do modułu należy przejść do zakładki „Konfiguracje” i wybrać pozycję „Instalator OSOZ”.

 

 

Prawidłowe przejście poprzez proces kreatora konfiguracji spowoduje nawiązanie współpracy pomiędzy systemem KS SOMED a OSOZ.

W pierwszym kroku - „Informacje o OSOZ” – w czterech kolejno po sobie wyświetlanych oknach przedstawiona jest charakterystyka systemu OSOZ.

Przechodzenie do kolejnych jak również wracanie do poprzednio wyświetlonych okien możliwe jest za pomocą przycisków ‘Wstecz’ i ‘Dalej’ umieszczonych w dolnej części okna.

Znajduje się tam również przycisk ‘Anuluj’, który pozwala przerwać konfigurację systemu do współpracy z OSOZ.

do góry strony

 

W drugim kroku - „Ustalenie hasła dla OSOZ” – użytkownik ma możliwość ustalenia swojego hasła do systemu.

W tym celu pojawiają się odpowiednie pola edycyjne. Pierwsze z nich zawiera Numer Klienta - pole jest uzupełniane automatycznie i odpowiada numerowi licencji.

 

 

Po prawidłowym wprowadzeniu i potwierdzeniu hasła użytkownik poprzez zastosowanie przycisku „Dalej” może przejść do kolejnego kroku konfiguracji, jakim jest „Akceptacja regulaminu współpracy z OSOZ”.

Podczas tego kroku użytkownik akceptuje warunki regulaminu i ma możliwość zaznaczenia opcji otrzymania materiałów informacyjnych dotyczących OSOZ.

 

do góry strony

Akceptacja regulaminu przeznaczona jest wyłącznie dla nowych użytkowników.

W przypadku placówek medycznych, które kiedykolwiek wcześniej nawiązały współpracę z OSOZ etap akceptacji regulaminu współpracy z OSOZ nie będzie dostępny. Zostaną Pańśtwo automatycznie przerzuceni do kolejnego kroku.

W następnym kroku mogą Państwo w oknie „OSOZ- Konfiguracja” ustalić preferowaną komunikację z systemem OSOZ.

W zależności od tego w jakim stopniu placówka chce współpracować z OSOZ, mogą Państwo zaznaczyć odpowiednie opcje.

Biorąc pod uwagę rozwój platformy OSOZ i coraz większą ilość przystępujących placówek zachęcamy do korzystania z pełnego zakresu współpracy.

Współpraca z OSOZ niesie ze sobą wiele korzyści dla każdej przystępującej placówki bez żadnych zobowiązań finansowych, tak więc jest to z pewnością wartość dodana dla każdego podmiotu.

 

Po dokonaniu odpowiedniej konfiguracji systemu KS-SOMED maja Państwo możliwość przejścia do kolejnego kroku poprzez zastosowanie przycisku „Ok”.

Wówczas zostaje automatycznie uruchomiony „Test połączenia” i następuje weryfikacja instalacji oraz przesłanie wizytówki z systemu KS-SOMED do OSOZ.

 

Jeżeli instalacja przebiegła pomyślnie instalator konfiguracji w oknie ostatniego etapu „Gratulacje” wyświetla informację o pomyślnym połączeniu obu systemów.

Jest tu także widoczna mapa Polski ze wszystkimi podmiotami podłączonymi do OSOZ wraz z ich lokalizacją oraz oznaczeniem, w którym miejscu znajduje się podłączona placówka.

 

Po poprawnym połączeniu do systemu OSOZ można przejść do kolejnego etapu przystąpienia do Systemu OLS - II ETAPU

do góry strony

Etap I - oprogramowanie KS PPS

W przypadku podmiotów posiadających oprogramowanie KS - PPS  dostęp do Systemu OLS odbywa się za pośrednictwem Serwisu Świadczeniodawcy.

W przypadku placówek, które nie posiadają dostępu do Serwisu Świadczeniodawcy konieczne jest przejście Kreatora konfiguracji systemu OSOZ.

Również i w tym przypadku efektem będzie uzyskanie dostępu do Serwisu Świadczeniodawcy, z poziomu którego dostępna jest funkcjonalność Systemu OLS.

UWAGA!

Zalecane jest aby każda placówka przystępująca do Systemu OLS posiadała najnowszą wersję oprogramowania – zapewni to najbardziej optymalne działanie aplikacji KS-PPS.

W celu skonfigurowania połączenia z OSOZ poprzez Kreatora konfiguracji systemu, należy w oknie głównym programu KS-PPS wybrać logo OSOZ znajdujące się w lewej górnej części menu startowego.

 

A następnie postępować tak jak dla kroków podanych powyżej dla systemu KS SOMED, oknem które się ukaże jest okno kreatora konfiguracji systemu OSOZ.

 

do góry strony

Po poprawnym połączeniu do systemu OSOZ można przejść do kolejnego etapu przystąpienia do Systemu OLS - ETAP II

Etap II

II Etap nawiązywania współpracy z Systemem OLS odbywa się za pośrednictwem Panelu Świadczeniodawcy na Platformie OSOZ.

Logowanie do Serwisu Świadczeniodawcy jest możliwe tylko kiedy dana placówka medyczna współpracuje z OSOZ.

W celu zalogowania się do serwisu muszą Państwo kliknąć link https://www.osoz.pl/osoz/web/osoz-cms/serwis-swiadczeniodawcy , a następnie  podać dane do logowania (otrzymane w trakcie I Etapu) i za pomocą przycisku ‘Zaloguj się’ zalogować się do serwisu.

Po zalogowaniu się otwiera się kolejna strona. Należy kliknąć zakładkę "Ubezpieczenia".

 do góry strony

Wybór zakładki „Ubezpieczenia” spowoduje wyświetlenie całego panelu informacyjnego.

Przejście  do pozycji „Informacje” wyświetli Państwu dodatkowy opis obsługi ubezpieczeń zdrowotnych oraz daje możliwość przejścia do akceptacji Regulaminu.

Po zapoznaniu się z informacją na temat obsługi ubezpieczeń zdrowotnych mogą Pańśtwo przystąpić do akceptacji Regulaminu wybierając przycisk „Przejdź do akceptacji regulaminu”, bądż kliknąć przycisk "Regulamin" bezpośrednio na panelu Ubezpieczenia.

 

W pierwszym etapie procesu akceptacji Regulaminu dokonują Państwo weryfikacji danych swojego  podmiotu.

 do góry strony

Jeżeli wyświetlone dane są niepełne lub nieprawidłowe, można dokonać ich modyfikacji poprzez zastosowanie przycisku „Edytuj dane”.

Wówczas w trybie edycji dokonują Państwo ich uzupelnienia lub zmiany. Wszystkie pola wymagane muszą zostać wypełnione (są one oznaczone gwiazdką).

Gdy wyświetlone dane są prawidłowe należy zaznaczyć opcję „Potwierdzam poprawność danych” i przejść do kolejnego etapu za pomocą przycisku „Dalej”.

W celu akceptacji warunków Regulaminu prosimy o zaznaczenie opcji „Akceptację regulaminu”, a następnie skorzystanie z przycisku „Akceptuj”.

 

 

Po prawidłowym zaakceptowaniu Regulaminu niezwłocznie otrzymują Państwo powiadomienie i można przystąpić do ostatniego etapu, tj. nawiązania współpracy z nami, TU ZDROWIE S.A. >>

Jeżeli korzystają Państwo z programu KS SOMED to do Panelu Świadczeniodawcy mogą Państwo wejść również za pośrednictwem , modułu "84 OSOZ".

 III ETAP to nawiązanie i rozpoczęcie współpracy z nami. 

do góry strony

III ETAP

Nawiązanie współpracy z TU ZDROWIE SA to kolejny, ostatni etap, który jest wymagany aby placówka mogła korzystać z Systemu OLS.

Ten etap również odbywa się za pośrednictwem Serwisu Świadczeniodawcy i polega na zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Ogólnego , a następnie Regulaminów Tematycznych, w których podają Państwo jakie usługi chcecie realizować na rzecz naszych Ubezpieczonych.

UWAGA!

Należy pamiętać, że tylko placówka, która zaakceptowała na etapie II „Regulamin świadczenia elektronicznych usług wsparcia udzielania on-line odszkodowań w tytułu ubezpieczeń zdrowotnych  w ramach Platformy OSOZ” ma możliwość nawiązania z nami współpracy.

W bocznym menu znajdują się 3 bardzo ważne przyciski:

1. Ubezpieczyciele - tutaj przeprowadza się III Etap przystąpienia do Systemu OLS

2. Wniosek o wypłatę świadczenia - po kliknieciu na ten przycisk można udzielać świadczeń naszemu Ubezpieczonemu. Po rozpoczeciu współpracy otrzymają Państwo od nas wygodny przycisk/skrót, który można umieścić na puplicie komputera.

3. Rozliczenia finansowe - to tutaj będą generowali Państwo raporty z Systemu OLS, na podstawie których w ciągu 3 dni roboczych przekażemy należne kwoty. A Państwa księgowość uzyska wygodny i prosty sposób generowania dokumentów księgowych i śledzenia procesu płatności.

 

 do góry strony

Symbol kluczyka przy przyciskach "wniosek o wypłate świadczenia" i "rozliczenia finansowe" wskazuje, że dostęp do tych obszarów systemu OLS jest dostępny jedynie po zalogowaniu, czyli tylko dla osób uprawnionych przez właścicieli/zarządzających podmiotem.

UWAGA - wszystkie podane przez Państwa informacje są objęte tajemnicą handlową,  chronione zgdonie z obowiązującycmi przepisami prawa, w tym ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Przystąpienie do Systemu OLS - Regulamin Ogólny

Następnie przechodzą Państwo do nawiązania bezpośredniej współpracy z TU ZDROWIE.

W widoku tego okna należy klinkąć przycisk "Informacje".

Do nastepnego kroku prowadzi Państwa przycisk "Nawiąż współpracę".

 do góry strony

Na kolejnym oknie zaznaczają Państwo opcję "zobacz regulamin"  i po zapoznaniu się z treścią regulaminu, można zaznaczyć opcję „Przystąp” ,a następnie należy klinkąć przycisk „Akceptuję regulamin i chcę nawiązać współpracę”.

 

Akceptacja Regulaminu oznacza nawiązanie przez Państwa współpracy z TU ZDROWIE, które wymaga uzupełnienia wymaganych danych.

Uzupełnienia można dokonać na kolejnych zakładkach, które pojawiają się po akceptacji Regulaminu ogólnego.

 do góry strony

Zakładka Parametry - pozwala określić od którego dnia chcą Państwo rozpocząć współpracę, numer konta bankowego, na które TU ZDROWIE będzie przesyłało kwoty należne za udzielone usługi medyczne oraz dane osoby wyznaczonej do akceptacji i kontaktu w sprawie regulaminu.

 

Zakładka Dokumenty wymagane - pozwala na załączenie dokumentów wymaganych przez TU ZDROWIE.

Załączanie dokumentu następuje przez kliknięcie przycisku „Dodaj”. Wówczas Państwo wskazują miejsce lokalizacji pliku, który powinien być zapisany w jpg. lub  pdf.

 

 do góry strony

Następnie prosimy o kliknięcie przycisku "Wyślij ofertę współpracy".

 

 

Po wysłaniu propozycja współpracy jest rozpatrywana przez TU ZDROWIE.

Odpowiedź jest wysyłana w ciągu kilku minut, lub do końca godzin pracy.

W każdym momencie mogą Państwo przeglądać status sprawy na zakładce „Historia współpracy”.

 do góry strony

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o nawiązanie współpracy - zostanie zmieniony „Status współpracy”.

Wskazanie usług i podanie cen - Regulaminy Tematyczne

Po nawiązaniu współpracy placówka otrzymuje dostęp do regulaminów tematycznych TU ZDROWIE. Są one dostępne na zakładce „Regulaminy”.

Regulaminy tematyczne określają zasady udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach uslug medycznych, określonych przez TU ZDROWIE.

Na tym etapie współpracy zapoznajecie się Państwo z Regulaminami Tematycznymi oraz dokonujecie akceptacji warunków tych regulaminów.

Proces akceptacji Regulaminu Tematycznego przebiega analogicznie do procesu akceptacji Rgulaminu Ogólnego.

Obecnie szukamy partnerów do współpracy w następujących obszarach usług:

  1. konsultacje i zabiegi ambulatoryjne
  2. zabiegi pielęgniarskie
  3. wizyty domowe
  4. badania laboratoryjne
  5. obrazowe badania diagnostyczne
  6. rehabilitacja

Już niedługo wprowadzimy dodatkowo Regulaminy Tematyczne dla stomatologii.

Wszystkie Regulaminy Tematyczne znajdują się w zakładce "Regulaminy".

 do góry strony

Prosimy Państwa o podanie cen usług, które będą udzialane naszym ubezpieczonym, w zakładce "Cennik usług", który pojawi się po kliknięciu odpowiedniego Regulaminu tematycznego.

Placówki, które podadzą ceny niższe lub równe niż limity wyznaczone przez nas, zostaną specjalnie wyróżnione na naszej stronie internetowej i mogą liczyć na większą liczbę usług udzielanych naszym Ubezpieczonym.

 

Po wysłaniu oferty placówka oczekuje na rozpatrzenie wniosku przez TU ZDROWIE. Informacje są wysyłane na podany przez Państwa adres e-mailowy.

Następnie wysyłamy krótką instrukcję o procesie udzielania świadczeń i kontaktujemy się z Państwem telefonicznie.

W przypadku problemów z wypełnianiem Regulaminów prosimy o kontakt e-mailowy: ols@tuzdrowie.pl

lub telefoniczny z:

Michałem Drużbą tel. 601 301 181

Anetą Margul tel. 664 178 951

 do góry strony


Copyright © TU ZDROWIE | wszelkie prawa zastrzeżone