logo
Panel Partnera
Rejestracja

Kto może zostać Partnerem?

Partnerem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowosci prawnej, z siedzibą w Polsce, które są uprawnione do dysponowania powierzchnią na Stronie Internetowej.


Zostań Partnerem

 1. Przygotuj skany dokumentów:
  aktualny KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  potwierdzenie nadania nr NIP
  potwierdzenie nadania nr REGON
 2. Wypełnij poniższy Formularz Rejestracyjny. Za jego pomocą prześlesz dokumenty wymienione w punkcie 1. Pamiętaj! Wszystkie dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Zapoznaj się i zaakceptuj Regulamin.
 4. Poczekaj na e-mailowa wiadomość przesłaną przez TU ZDROWIE zawierającą:
  akceptacje Partnera i jego strony www
  przekazanie dostepu do banerów reklamowych
  hasło do Panelu Administracyjnego Partnera

Dane kontaktowe

Dane identyfikacyjne

Adres siedziby firmy

Adres korespondencyjny

Uwagi

Proponowane adresy stron

Dodaj kolejny adres
 • Siedziba
 • ul. Śląska 17
 • 81-319 Gdynia
 • tel.(+48) 588882999
 • fax (+48) 586275995