logo
Panel Ubezpieczonego
przypomnienie hasła
Przypomnienie hasła jest dwuetapowe:
  • wysyłka na adres e-mail użytkownika instrukcji wraz z adresem strony do ponownego ustawienia hasła
  • zmiana hasła